Starszy informatyk

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116880

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • wysiłkiem fizycznym

 • zagrożeniem korupcją

 • permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Bierze udział w określeniu kierunków rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, współpracuje, proponując zmiany i modyfikacje przy analizie obiegu dokumentów i przy tworzeniu projektów decyzji w tym zakresie, analizuje inne systemy klasy EZD oraz przeprowadzenia szkoleń dla pracowników, na etapie implementacji;
 • Koordynuje działania związane z przyjmowaniem zgłoszeń od użytkowników systemu oraz współdziała z pracownikami innych komórek organizacyjnych w sprawach wymagających wspólnej opinii lub stanowiska;
 • Koordynuje oraz kontroluje zadania wykonywane przez pracowników w zakresie systemu EZD, współpracuje z komórką odpowiadającą za administrowanie techniczne systemem klasy EZD oraz udziela wsparcia komórkom organizacyjnym w zakresie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • Przygotowuje, współtworzy, opracowuje i opiniuje dokumenty oraz procedury z zakresu kompetencji stanowiska oraz bierze udział w pracach komisji przetargowych;
 • Koordynuje przygotowywanie i aktualizowanie materiałów informacyjnych oraz programu szkoleń z systemu w zakresie kompetencji stanowiska;
 • Świadczy bieżącą pomoc techniczną dla użytkowników systemów, w tym aplikacji: EIK, ePUAP, podpis elektroniczny oraz systemów biurowych, w tym MS Office oraz bierze udział w obsłudze zgłoszeń od użytkowników, analizie, weryfikacji i rozwiązywaniu zgłoszeń oraz udziela konsultacji użytkownikom systemów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie wsparcia użytkowników lub/i zarządzania systemem informatycznym
klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie systemów informatycznych klasy EZD
 • Znajomość rozwiązań informatycznych z zakresu zarządzania dokumentacją
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność wystąpień publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat ITIL
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Smulders Groep Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: opolskie/Niemodlin

Zakres obowiązków nadzór nad właściwym i sprawnym działaniem systemów i oprogramowania, wsparcie użytkowników w przypadku awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania, bieżąca obsługa...

2023-03-19

Urząd Statystyczny w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/Sieradz

Warunki pracy Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w Oddziale w Sieradzu. Oddział w Sieradzu Urzędu Statystycznego w Łodzi mieści się na VIII p., w budynku...

2023-03-19

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

2023-03-14