Starszy informatyk

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120463

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie naciskami grup przestępczych. Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Monitoruje działanie zasobów teleinformatycznych i aplikacji użytkowych wdrożonych w centralnym środowisku przetwarzania danych na potrzeby EESSI, w tym prowadzi rejestr występujących awarii i sposobu ich usunięcia.
 • Monitoruje proces obsługi komunikatów EESSI dla centralnego komponentu tego systemu we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, użytkownikami końcowymi eksploatującymi system EESSI, z podmiotami zewnętrznymi, dostawcami oprogramowań systemów teleinformatycznych i rozwiązań IT, instytucjami zagranicznymi wymieniającymi komunikaty w ramach EESSI.
 • Przygotowuje projekty i propozycje rozbudowy i rozwoju centralnego środowiska przetwarzania danych MRiPS na potrzeby EESSI, w tym bierze udział w posiedzeniach projektowych zespołów technicznych pracujących przy Komisji Europejskiej.
 • Bierze udział w przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa w obszarze systemów i narzędzi IT eksploatowanych w centralnym środowisku przetwarzania danych MRiPS związanych z EESSI, realizowanych w ramach przyznanych środków budżetowych.
 • Szacuje ryzyka wystąpienia zagrożeń oraz incydentów po stronie infrastruktury teleinformatycznej centralnego środowiska przetwarzania danych MRiPS związanej z EESSI.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT w zakresie administrowania systemami teleinformatycznymi lub administrowania siecią lub administrowania bazami danych lub projektowania systemów informatycznych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomość budowy i konfiguracji systemów teleinformatycznych
 • Umiejętność administrowania systemem Windows Server
 • Znajomość platform do monitorowania zasobów sprzętowych w środowisku ICT
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

  Urząd Statystyczny w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie/Poznań

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z...

  dzisiaj

  Urząd Statystyczny w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie/Poznań

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z...

  dzisiaj

  ZMB CAPITAL Spółka z o.o.

  Lokalizacja: łódzkie/Kutno

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: zarządzanie domeną z użytkownikami zarządzanie klastrem Vmware obsługa sprzętu: komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, rejestratory kamer, urządzenia wielofunkcyjne,...

  wczoraj