Starszy informatyk

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120956

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Administruje infrastrukturą teleinformatyczną systemów IT z obszaru PSZ, w tym: administruje serwerami i serwerowymi systemami operacyjnymi, weryfikuje poprawność dokumentów dostarczanych przez wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju systemów IT, na bieżąco wspiera pracowników Wydziału Systemów Teleinformatycznych Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie obsługi systemów IT, obsługuje błędy/ nieprawidłowości infrastruktury teleinformatycznej systemów IT.
 • ­Zapewnia rozwój i wdrażanie zmian w systemach IT z obszaru PSZ, w tym: definiuje zmiany dotyczące systemów IT, przygotowuje plan i harmonogram wdrożenia zmian w systemach IT, utrzymuje nadzór nad przygotowywaniem i udostępnianiem warstwy infrastrukturalnej i systemowej oraz dokumentacji wdrożeniowej, zarządza zmianą.
 • ­Zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej z obszaru PSZ, w tym: implementuje polityki i procedury bezpieczeństwa systemów IT (w odniesieniu do infrastruktury i systemów IT), uczestniczy w przeglądach i audytach bezpieczeństwa systemów IT, obsługuje incydenty i podatności w systemach IT.
 • ­Uczestniczy w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z obszaru PSZ, w tym: sporządza dokumentację niezbędną do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących utrzymania lub zapewnienia dalszego rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, uczestniczy w pracach komisji przetargowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, testowaniu, utrzymaniu lub wdrażaniu systemów IT
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • znajomość systemu Linux
 • znajomość zagadnień i procedur z zakresu bezpieczeństwa systemów IT
 • znajomość platform do monitorowania zasobów sprzętowych w środowisku ICT
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

  Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

  Staż z FP na 6 miesięcy dla osób bezrobotnychMIEJSCE ODBYWANIA STAŻU I ZGŁASZANIA KANDYDATÓW: Ul. Kaszubska 28GODZ.PR.: 07:30-15:30WYMAGANIA ORGANIZATORA: wykształcenie średnie mile widziane...

  wczoraj

  Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

  Lokalizacja: pomorskie/Kartuzy

  1. Zapoznanie się z przepisami pracy dotyczącymi funkcjonowania Urzędu, w tym przepisami bhp i p.poż.;2. Zapoznanie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;3. Zapoznanie się...

  2023-06-04

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/Szczytno

  Zgodny z programem stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, informatyczne Wymagania dodatkowe: Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

  2023-06-04