Starszy informatyk

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 50768

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•Praca umysłowa o dużym stopniu odpowiedzialności, zadania realizowane w siedzibie Urzędu,
•Zagrożenie korupcją,
•Zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
•stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
•warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda, podjazd dla niepełnosprawnych, toalety na każdym piętrze,
•brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
•oświetlenie naturalne i sztuczne,
•brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • Zatrzymywanie i przeszukiwanie urządzeń zawierających dane informatyczne lub systemów informatycznych, w zakresie danych przechowywanych w tych urządzeniach lub systemach albo na nośnikach,
 • Udział w czynnościach procesowych w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe w przypadkach konieczności udzielania wsparcia komórkom wchodzącym w skład pionu zwalczania przestępczości ekonomicznej urzędów celno – skarbowych ,
 • Analiza danych pozyskanych metodami informatyki śledczej oraz sporządzanie sprawozdań z badań urządzeń zawierających dane informatyczne lub systemów informatycznych wykonywanych metodami informatyki śledczej na rzecz jednostek KAS,
 • Przygotowywanie danych i opracowanie analiz w zakresie właściwości komórki,
 • Opracowywanie materiałów szkoleniowych i poglądowych dotyczących merytorycznego obszaru działania komórki,
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz urzędów celno – skarbowych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych KAS,
 • Wsparcie merytoryczne i techniczne urzędów celno – skarbowych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych KAS w zakresie działań związanych ze stosowaniem informatyki śledczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych na zajmowanym stanowisku
 • znajomość popularnych systemów operacyjnych i systemów plików
 • analityczne myślenie
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy i szkolenia związane z pozyskaniem, zatrzymywaniem i zabezpieczeniem danych z urządzeń elektronicznych zawierających nośniki danych,
 • wysoka odporność na sytuacje stresowe
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu i otoczenia
APLIKUJ TERAZ