Starszy Kierownik Projektów IT / Back office

Starszy Kierownik Projektów IT / Back office
Miejsce pracy: Warszawa, Al. Jerozolimskie 96
 • Forma współpracy: umowa o pracę lub B2B
 • Model pracy: hybrydowy (min 1 raz w tygodniu - praca w biurze w Warszawie)
 • Etapy rekrutacji:
  • rozmowa z rekruterką,
  • spotkanie online z kierownikiem działu (45 min),
  • spotkanie online lub w biurze z dyrektorem piony IT/kierownikiem działu (30-60 min)
  • może być ustalone dodatkowe spotkanie z zespołem technicznym 
  • decyzja
Jakie zadania na Ciebie czekają?​
 • samodzielne prowadzenie projektów oraz programów zgodnie z obowiązującą w Medicover metodyką
 • współudział w przygotowaniu uzasadnienia biznesowego dla projektów (Business Case)
 • zarządzanie projektami w celu maksymalizacji celów biznesowych
 • stała współpraca ze Sponsorami projektów
 • zarządzanie zespołem projektowym: ustalanie priorytetów prac, harmonogramu, delegowanie zadań, nadzór nad ich realizacją itp
 • tworzenie i utrzymywanie dokumentacji projektowej
 • współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami usług
 • identyfikacja ryzyk w projektach i zarządzanie nimi
 • prezentowanie statusów projektów do organizacji
 • podsumowanie z zespołem zrealizowanych projektów (Lessons learned), celem wyciągania wniosków dla organizacji na przyszłość
 • tworzenie nowych i optymalizacja istniejących procesów, standardów i praktyk w odpowiedzi na wyzwania i potrzeby projektowe oraz biznesowe
Co jest dla nas ważne?​
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • minimum 5-letnie doświadczenie w roli Kierownika Projektów w zarządzaniu inicjatywami o dużej złożoności i zakresie
 • praktyczna znajomość metodyk prowadzenia projektów poświadczona certyfikatami (PRINCE2, PMP)
 • wykształcenie wyższe kierunkowe - informatyczne, techniczne, medyczne, zarządzanie projektami
 • znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2 - pozwalająca na swobodną komunikację z Zarządem i dostawcami - warunek konieczny
 • determinacja w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów
 • umiejętności perswazji i argumentowania
 • umiejętności negocjacyjne
 • samodzielność w działaniu
Mile widziane:
 • doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań back office (billing, systemy finansowo-księgowe, procesy HR) będzie dodatkowym atutem
 • wdrożenia projektowe w metodyce zwinnej
Dlaczego warto do nas dołączyć?
 • Prywatna opieka medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Dostęp i dofinansowanie platformy Medicover Benefits (m.in. bilety do kina, teatru, karnety sportowe)
 • Zniżki na usługi i produkty oferowane przez spółki Medicover
 • Grupowe ubezpieczenie NNW
 • Angażujące akcje w ramach kampanii well-beingowej „Zdrowie przez cały rok”
 • Możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy Fundacji Medicover​
 • Pracujemy w środowisku międzynarodowym i implementujemy nasze rozwiązania na inne rynki zagraniczne (min. Rumunia, Indie)
 • Ważny jest dla nas rozwój naszych pracowników, dlatego z programem „Sięgaj Wyżej z Medicover” pokierujesz swoją ścieżką kariery w obranym przez Ciebie kierunku
 • Korzystamy z wielu nowoczesnych narzędzi i cały czas poszukujemy nowych rozwiązań. Rozwijaj się z nami w różnych technologiach.
APLIKUJ TERAZ