Starszy specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112883

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca przy komputerze.


-     nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


-     krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


-     praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-    budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Administruje aplikacjami wspierającymi oraz zabezpieczającymi środowisko pracy użytkowników (w szczególności systemem antywirusowym, oprogramowaniem do zarządzania stacjami roboczymi, systemem druku podążającego, systemem do obsługi zgłoszeń od użytkowników, systemem elektronicznego obiegu dokumentów).
 • Obsługuje zgłoszenia IT (wspiera użytkowników, obsługuje błędy i nieprawidłowości systemu IT).
 • Konfiguruje i instaluje nowy sprzęt komputerowy oraz instaluje i aktualizuje oprogramowania na stacjach roboczych.
 • Bierze udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu zamówień publicznych (opiniuje dokumenty, przeprowadza odbiór przedmiotów zamówienia, przeprowadza rozeznanie rynku, szacuje wartość zamówienia, sporządza opis przedmiotu zamówienia.
 • Prowadzi elektroniczną ewidencję składników majątkowych IT.
 • Tworzy, konfiguruje i zarządza użytkownikami zasobami w ramach środowiska Active Directory.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach ds. administrowania systemami informatycznymi oraz obsługi/ rozwiązywania zgłoszeń lub w pracy w dziale informatycznym lub w pracy w obszarze wsparcia informatycznego pracowników
 • Prawo jazdy kat B
 • Znajomość architektury PC, LAN, WAN, WLAN, TCPIP, systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows, pakietu biurowego Microsoft Office
 • Znajomość sprzętu komputerowego (RAM, CPU, laptopy, etc.)
 • Ogólna wiedza w zakresie obsługi komputera i oprogramowania
 • Znajomość standardów bezpieczeństwa informacji
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu sieci LAN/WAN
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa informatycznego
 • Znajomość Microsoft Exchange
 • Znajomość usługi Microsoft Office 365
 • Umiejętność administrowania systemem EZD PUW
 • Wykształcenie informatyczne lub pokrewne
APLIKUJ TERAZ