Starszy specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Ogłoszenie o naborze Nr 127039

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Komendy w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,
 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych powyżej 4 godzin dziennie,
 • Praca pod presją czasu,
 • Wysiłek fizyczny zwiazany z przemieszczaniem akt i dokumentów,

Miejsce i otoczenie oraganizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca przy komputerze
 • Oświetlenie naturalne/sztuczne,
 • Bariery architektoniczne w zakresie poruszania się osób na wózkach inwalidzkich tj. schody, brak wind/podjazdów.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
 • Zapewnienie działania sieci informatycznej funkcjonującej w komendzie powiatowej,
 • Analizowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie nowych rozwiązań funkcjonujących w komendzie powiatowej,
 • Nadzór, analiza oraz wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania, a także innych systemów mających na celu poprawę gotowości operacyjnej podmiotów,
 • Nadzór techniczny nad strona internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi oraz innymi źródłami transmisji danych,
 • Zapewnienie funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej w komendzie powiatowej,
 • Prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku komendy powiatowej,
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej na potrzeby komendy powiatowej,
 • Prowadzenie spraw gospodarki mieszkaniowej strażaków komendy powiatowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows na poziomie administracyjnym,
 • Znajomość baz danych MS, SQL,
 • Znajomość MS Excel,
 • Znajomość Windows Server, AD,
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
 • Umiejętność instalowania i konfigurowania stacji roboczych i drukarek oraz ich urządzeń peryferyjnych,
 • Wiedza z zakresu budowy i funkcjonowania sprzętu komputerowego,
 • Zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy,
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Podstawy TCP/IP wraz ze znajomością budowy sieci komputerowych LAN/WAN/VPN/WIFI,
 • Podstawy budowy i działania sieci komputerowych,
 • Znajomość zagadnień związanych z centralami telefonicznymi oraz telefonia VOIP,
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (tj. Switch, Router, Media konwertery),
 • Znajomość konfiguracji systemów CCTV,
 • Znajomość konfiguracji i obsługi radiostacji UKF oraz urządzeń łączności radiowej.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Bank Pocztowy S.A.

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie/Toruń

Twój zakres obowiązków Administracja bazami danych MS SQL oraz serwerami bazodanowymi Windows Monitoring, analiza wydajności, aktualizacja statystyk, reorganizacja indeksów Zarządzanie...

2023-10-02

Bank Pocztowy S.A.

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie/Bydgoszcz

Twój zakres obowiązków Administracja bazami danych MS SQL oraz serwerami bazodanowymi Windows Monitoring, analiza wydajności, aktualizacja statystyk, reorganizacja indeksów Zarządzanie...

2023-10-02

Bank Pocztowy S.A.

Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk

Twój zakres obowiązków Administracja bazami danych MS SQL oraz serwerami bazodanowymi Windows Monitoring, analiza wydajności, aktualizacja statystyk, reorganizacja indeksów Zarządzanie...

2023-10-02