Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 126823

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - brak windy - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • zapewnia utrzymanie i ciągłość działania komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych
 • pełni funkcję koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Morskim w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
 • pełni funkcję redaktora serwisu WWW Urzędu Morskiego
 • dostosowuje dokumenty dostarczone przez komórki Urzędu do publikacji w serwisie WWW do wymagań określonych w ustawie o dostępności cyfrowej
 • analizuje potrzeby i przydatność składanych przez komórki Urzędu zamówień w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz bierze udział w przygotowywaniu materiałów (założeń, specyfikacji, projektów umów) niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych; sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty związane z realizacją umów na usługi i dostawy informatyczne
 • prowadzi gospodarkę majątkową komputerów i urządzeń infrastruktury teleinformatycznej będących w książce inwentarzowej
 • identyfikuje zbiory danych do publikacji w portalu otwartości danych i w serwisie WWW Urzędu Morskiego, współpracuje z gestorami zbiorów w Urzędzie oraz z Pełnomocnikiem do spraw otwartości danych w Ministerstwie Infrastruktury

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (kierunek informatyka, informatyka i ekonometria, elektronika i telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria produkcji)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Wiedza o budowie i konfiguracji komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów operacyjnych
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • Znajomość ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848), w tym znajomość zaleceń standardu (WCAG 2.1) co najmniej na poziomie określonym w załączniku do ustawy
 • Znajomość ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021 poz. 1641)
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętnośc organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność komuniakcji
 • Samodoskonalenie w dziedzinie informatyki oraz zagadnień związanych z dostępnością informacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku informatyka lub zarządzanie projektami
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft
 • Wybitna znajomość pakietu Microsoft Office
 • Certyfikaty specjalistyczne z zakresu informatyki (np. Microsoft)
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Zadania: Administrowanie systemami IT w Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym: administrowanie systemem w trybie 24/7/365 w zakresie m.in. Active Directory, Exchange, serwerów WWW zapewnienie...

wczoraj

LUX MED Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Praca w Centrali Grupy LUX MED. Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za obsługę platformy służącej do polecania kandydatów do pracy. W nowej roli będziesz odpowiedzialny/-a...

wczoraj

Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste...

2023-10-02