Starszy specjalista

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szamotuły
Ogłoszenie o naborze Nr 113766

Warunki pracy

praca jednozmianowa w pomieszczeniach przy sztucznym oświetleniu w siedzibie urzędu i w terenie w pozamiejscowych komórkach organizacyjnych Komendy,praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej czterech godzin dziennie,praca wymagająca wysiłku fizycznego, długotrwała pozycja siedząca, wyjazdy służbowe,noszenie sprzętu, wysiłek fizyczny.


Miejsce pracy nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych ( brak podjazdów, brak windy, odpowiednio przystosowanych toalet,brak ciągó komunukacyjnych, stanowisko zlokalizowane jest na I pietrze budynku,)

Zakres zadań

 • czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych
 • bieżaca pomoc w zakresie informatyki dla użytkowników stanowisk komputerowych
 • zlecanie przegladów i napraw serwisowych sprzętu elektronicznego
 • pełnienie obowiązków administratora lokalnego systemów informatycznych
 • prowadzenie dokumentacji organizacyjnej, technicznej i ewidencyjnej łącznosci
 • prowadzenie ewidencji ilosciowej sprzętu łączności i informatyki
 • zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały eksploatacyjne i sprzęt informatyczny
 • nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym powierzonego w użytkowanie majątku oraz nadzorowanie wszelkich napraw i usuwanie awarii, usterek powstałych w wyniku użytkowania sprzętu lub materiałów oraz ich konserwacja
 • wymiana materiałów eksploatacyjnych tzn. tonery
 • wykonywanie zadań związanych z administrowaniem stanowiska ODN

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie wyższe
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • bardzo dobra umiejętnosc obsługi programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • komunikatywnosc
 • samodzielnośc
 • odpowiedzialnosc
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich...

2023-01-27

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Wola Mrokowska

Główne zadania : zapewnienie wsparcia i pomocy technicznej użytkownikom sieci, utrzymywanie i monitorowanie ciągłości pracy sieci informatycznej, właściwe i szybkie reagowanie w sytuacjach...

2023-01-26

Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk

Would you like to take the role of IT specialist for the newly built internal team responsible for managing End User Computing services in Arla? Are you looking to work with modern desktop solutions...

2023-01-26