Starszy specjalista

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szamotuły
Ogłoszenie o naborze Nr 113766

Warunki pracy

praca jednozmianowa w pomieszczeniach przy sztucznym oświetleniu w siedzibie urzędu i w terenie w pozamiejscowych komórkach organizacyjnych Komendy,praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej czterech godzin dziennie,praca wymagająca wysiłku fizycznego, długotrwała pozycja siedząca, wyjazdy służbowe,noszenie sprzętu, wysiłek fizyczny.


Miejsce pracy nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych ( brak podjazdów, brak windy, odpowiednio przystosowanych toalet,brak ciągó komunukacyjnych, stanowisko zlokalizowane jest na I pietrze budynku,)

Zakres zadań

 • czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych
 • bieżaca pomoc w zakresie informatyki dla użytkowników stanowisk komputerowych
 • zlecanie przegladów i napraw serwisowych sprzętu elektronicznego
 • pełnienie obowiązków administratora lokalnego systemów informatycznych
 • prowadzenie dokumentacji organizacyjnej, technicznej i ewidencyjnej łącznosci
 • prowadzenie ewidencji ilosciowej sprzętu łączności i informatyki
 • zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały eksploatacyjne i sprzęt informatyczny
 • nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym powierzonego w użytkowanie majątku oraz nadzorowanie wszelkich napraw i usuwanie awarii, usterek powstałych w wyniku użytkowania sprzętu lub materiałów oraz ich konserwacja
 • wymiana materiałów eksploatacyjnych tzn. tonery
 • wykonywanie zadań związanych z administrowaniem stanowiska ODN

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie wyższe
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • bardzo dobra umiejętnosc obsługi programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • komunikatywnosc
 • samodzielnośc
 • odpowiedzialnosc
APLIKUJ TERAZ