Starszy specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 117068

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

 • praca w terenie oraz nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w porze dziennej,

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Budynek wielokondygnacyjny przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta (na parterze), miejsce parkingowe.

 • Obiekt posiada dostosowany podjazd dla osób na wózku inwalidzkim przy wejściu głównym do budynku.

 • W gmachu w ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów (z wyłączeniem pierwszej kondygnacji - schody przy wyjściu bocznym).

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Zabezpiecza i przeszukuje urządzenia zawierające dane informatyczne lub systemy informatyczne w zakresie danych przechowywanych w tych urządzeniach/systemach/nośnikach, w tym korespondencji przesyłanej poczta elektroniczną w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postepowania karnego.
 • Dokonuje analizy i prezentacji zabezpieczonego cyfrowego materiału dowodowego.
 • Współpracuje z organami ochrony porządku prawnego, innymi służbami i instytucjami w zakresie informatyki śledczej, w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości oraz ściganiu sprawców przestępstw.
 • Sporządza i podpisuje karty dowodów elektronicznych w przypadku czynności wykonywanych poza siedzibą jednostki.
 • Podejmuje działania dla zapewnienia realizacji wyznaczonych celów i wykonywanych zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 • Organizuje pracę umożliwiającą prawidłową i terminową realizacje zadań m. in. poprzez korzystanie z wytycznych i procedur nadrzędnych organów i instytucji, kompletuje dokumenty, dokonuje właściwego przechowywania i zabezpieczenia przekazanego sprzętu oraz dokonuje archiwizacji akt zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 • Doskonali formy i metody pracy własnej poprzez prawidłowe jej planowanie oraz samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stale podnosi i aktualizuje wiedzę w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań poprzez m. in. uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
 • Szkoli pracowników i funkcjonariuszy WUCS w Poznaniu w zakresie przekazania niezbędnej wiedzy dotyczącej obszaru informatyki śledczej.
 • Wykonuje inne czynności służbowe zlecone przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego praca w administracji lub służbach mundurowych,
 • Doświadczenie związane z wykonywaniem zadań w laboratorium celnym lub kryminalistycznym,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym tłumaczenie opisów technicznych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu informatyki w tym informatyki śledczej,
 • Dokładność i systematyczność,
 • Staranność i asertywność,
 • Umiejętność: przekazywania wiedzy i pracy w zespole,
 • Łatwość w komunikacji.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Lokalizacja: mazowieckie/Radom

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania - praca na wysokości powyżej 3 metrów, - prowadzenie pojazdów służbowych, - wyjazdy służbowe do pracy w...

dzisiaj

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie/Białystok

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa; Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu; Eksploatacja systemów informatycznych...

2023-03-06

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Zakres...

2023-03-05