Administrator ds. systemów IT (SAP HCM)

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Administrator ds. systemów IT (SAP HCM)

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IIN/10/02/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • koordynacja i realizacja prac projektowych, wdrożeniowych, utrzymaniowych i rozwojowych, zarządzanie incydentami, problemami, zmianami w zakresie określonym w Katalogu Usług ( SAP HCM),
 • dostarczanie rekomendacji oraz merytoryczne wsparcie innych komórek Biura i Spółki w zakresie określonym w Katalogu Usług (SAP HCM),
 • koordynacja integracji systemów w obszarze technologicznym w zakresie systemu SAP HCM,
 • administracja systemami informatycznymi oraz tworzenie dokumentacji na potrzeby zarządzania usługami informatycznymi w zakresie określonym w Katalogu Usług (SAP HCM),
 • współpraca z właścicielami biznesowymi i merytorycznymi, komórkami wewnętrznymi w Biurze Informatyki oraz z firmami zewnętrznymi związana z realizacją i rozliczaniem prac w zakresie administrowanych systemów (SAP HCM),
 • sporządzanie standardów technologicznych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek informatyka, ekonomia lub pokrewne,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (lub 2 lata w roli użytkownika biznesowego SAP HCM – Key users),
 • wiedza zawodowa w zakresie IT, administracji,
 • znajomość systemu SAP HCM,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane:
 • znajomość programu MS Project,
 • programowanie ABAP.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ