Analityk

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Analityk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129648

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Sporządza raporty, zestawienia i analizy, na podstawie danych z systemu KOMAeHR, dotyczące stanu i zmian w zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników Ministerstwa Finansów (MF) w celu przekazania innym urzędom, kierownictwu urzędu, właściwym komórkom organizacyjnym lub dalszego przetwarzania w wydziale, w tym: do ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku za wysługę lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zmian wysokości dodatków służby cywilnej
 • Aktualizuje i przystosowuje do zmian w przepisach system kadrowo-płacowy KOMAeHR, w tym projektuje wzory raportów i szablonów dokumentów w systemie niezbędnych przy gospodarowaniu środkami na wynagrodzenia
 • Rozlicza i monitoruje wykorzystanie funduszu nagród oraz sprawdza pod względem merytorycznym i rachunkowym wnioski dotyczące przyznania nagród; wprowadza w informatycznym systemie kadrowo-płacowym dane o przyznanych kwotach nagród
 • Sporządza okresowe sprawozdania, zestawienia i deklaracje w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w MF; współpracuje z innymi urzędami i komórkami organizacyjnymi ministerstwa w zakresie sprawozdawczości
 • Współpracuje przy opracowywaniu projektu budżetu centrali MF w układzie zadaniowym, w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych na dany rok budżetowy dla wszystkich grup pracowniczych
 • Przelicza i sporządza w systemie KOMAeHR zmiany poziomu i składników wynagrodzeń wszystkich grup pracowników Centrali MF w celu przeprowadzenia waloryzacji wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej lub dokonywania innych zmian wynikających ze zmiany przepisów
 • Sporządza analizy na podstawie danych z systemu KOMAeHR, dotyczące wynagrodzeń wypłaconych, w tym na potrzeby opracowania odpowiedzi na pytania dziennikarzy, interpelacje i zapytania poselskie, wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli (NIK)
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na pytania dziennikarzy, interpelacje i zapytania poselskie, wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz na wystąpienia NIK, w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń (w tym nagród)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z analityką danych z wykorzystaniem języka zapytań SQL
 • Znajomość zagadnień relacyjnych baz danych Oracle
 • Znajomość języka zapytań SQL
 • Znajomość zaawansowana arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze informatyki lub w obszarze związanym z gospodarowaniem środkami finansowymi (w tym między innymi planowaniem, rozliczaniem, wydatkowaniem)
 • Znajomość języka angielskiego, na poziomie umożliwiający rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki organizacyjnej
 • Znajomość programów informatycznych KOMAeHR, EZD
 • Znajomość języka programowania Visual Basic for Applications
 • Znajomość języka programowania PL/SQL
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych wraz z aktami wykonawczymi
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Lokalizacja: wielkopolskie/Gniezno

w załączniku Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne Język: angielski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio...

2023-12-02

mBank S.A.

Lokalizacja: łódzkie/Łódź

Jak z terabajtów danych wyciągnąć wartościowe informacje? Jak na podstawie danych bankowych określić, który klient potrzebuje kredytu, który chce zainwestować pieniądze, a który zagubił...

2023-12-01

Nowy Styl

Lokalizacja: małopolskie/Kraków

Twój zakres obowiązków: generowanie raportów z ustaloną częstotliwością, dostarczanie ich na czas do określonych użytkowników końcowych obsługa wniosków biznesowych dotyczących...

2023-12-01