Analityk

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Analityk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135575

Warunki pracy

praca biurowa  wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie 

Zakres zadań

 • Analizuje dane o pacjentach i ich problemach zdrowotnych, opracowuje modele statystyczne i matematyczne z wykorzystaniem języka programowania R, Python lub SQL.
 • Tworzy algorytmy i modele wyjaśniające zależności pomiędzy stanem zdrowia pacjentów a uwarunkowaniami systemu ochrony zdrowia w celu wspierania evidence-based policymaking w polskim systemie ochrony zdrowia.
 • Przygotowuje zestawienia, wizualizacje oraz prezentacje wyników przeprowadzanych analiz, m.in. z wykorzystaniem narzędzi typu Markdown.
 • Opracowuje interaktywną aplikację do monitorowania epidemiologii w Polsce, w tym wykonuje prace koncepcyjne i analityczne nad metodyką wyznaczania epidemiologii.
 • Opracowuje dokumentację przeprowadzanych analiz oraz zapewnia reprodukowalność wykonanej pracy analitycznej przy użyciu narzędzi kontroli wersji.
 • Bierze udział w opracowywaniu map potrzeb zdrowotnych oraz tworzy wkłady merytoryczne do zapytań w zakresie wykonywanych analiz.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy analitycznej


 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • analityczne myślenie, umiejętność wyciągania wniosków
 • podstawowa wiedza w zakresie statystyki oraz modelowania matematycznego
 • podstawowa znajomość języka R lub Python
 • podstawowa znajomość języka zapytań SQL
 • podstawowa znajomość systemu ochrony zdrowia
 • dobre umiejętności komunikacyjne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu kontroli wersji Git
 • znajomość narzędzi do wizualizacji i raportowania tj. RShiny, Markdown
 • znajomość technologii Spark
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim

Lokalizacja: mazowieckie/Mińsk Mazowiecki

•Pozyskiwanie i obróbka danych;•Analiza zebranych danych i rekomendacja rozwiązań;•Wizualizacja danych;•Prezentacja wyników;•Udział w projektach dążących do optymalizacji procesów...

2024-04-20

METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin, Plac Brama Portowa 1

Mission of Corporate Data Analysis Department: Be a reliable Business Intelligence and Sparing Partner for Corporate Procurement Team, Actively contribute to METRO’s Strategy implementation. What...

2024-04-19

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie/Kraków

1. Analiza zawartości danych dotyczących obszaru mediów społecznościowych (dane graficzne, w formie wideo i tekstowe, dotyczące treści publikowanych na różnego rodzaju stronach...

2024-04-18