Analityk

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Analityk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138622

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godz.

Zakres zadań

 • Analizuje i modeluje dane z wykorzystaniem języka R, Python lub SQL w celu tworzenia narzędzi analitycznych oraz narzędzi do automatycznego generowania raportów.
 • Przygotowuje zestawienia, wizualizacje, prezentacje w celu wsparcia działań prowadzonych przez Departament Analiz i Strategii, związanych z realizacją Projektu.
 • Współpracuje ze środowiskiem ekspertów medycznych oraz środowiskiem świadczeniodawców opieki zdrowotnej nad wypracowaniem rozwiązań systemowych w zakresie organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Łączy wiedzę medyczną ze statystyczną celem realizacji założeń merytorycznych projektu Odwrócona Piramida Świadczeń.
 • Bierze udział w opracowywaniu map potrzeb zdrowotnych.
 • Tworzy wkłady merytoryczne do zapytań, interpelacji, opracowań w zakresie wykonanych analiz.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy analitycznej


 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomość języków programowania R lub Python
 • znajomość języka zapytań SQL
 • znajomość statystyki
 • znajomość systemu ochrony zdrowia
 • znajomość map potrzeb zdrowotnych
 • umiejętności analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) na poziomie dobrym
 • znajomość systemu kontroli wersji Git
 • znajomość narzędzi do wizualizacji danych (RShiny, R Markdown, Power BI)

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Gemini Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk

Twoje zadania: rozwój konfiguracji Google Analytics oraz Google Tag Manager, wdrażanie skryptów Google Analytics za pomocą Google Tag Manager, rekomendowanie działań biznesowych na podstawie...

wczoraj

Climatic Sp. z o.o. Sp. k.

Lokalizacja: mazowieckie/Reguły, k. Warszawy

Twój zakres zadań: Przygotowywanie zapytań do baz danych (PowerQuerry, SQL) Tworzenie zestawów danych z różnych źródeł Sporządzanie prostych raportów i zestawień Przygotowywanie narzędzi...

wczoraj

DOZ S.A.

Lokalizacja: łódzkie/Łódź

Twój zakres obowiązków: Przygotowywanie terminowych raportów i analiz Tworzenie nowych raportów z zakresu funduszu wynagrodzeń, fluktuacji pracowników oraz innych wskaźników HR Budżetowanie...

2024-06-19