Analityk

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Analityk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135550

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzacej przy koomputerze, co najminiej 4 godziny dziennie 

Zakres zadań

 • Analizuje i modeluje dane z wykorzystaniem języka R, Python lub SQL w celu tworzenia narzędzi analitycznych oraz narzędzi do automatycznego generowania raportów.
 • Przygotowuje zestawienia, wizualizacje, prezentacje w celu wsparcia działań prowadzonych przez Departament Analiz i Strategii, związanych z realizacją Projektu.
 • Współpracuje ze środowiskiem ekspertów medycznych oraz środowiskiem świadczeniodawców opieki zdrowotnej nad wypracowaniem rozwiązań systemowych w zakresie organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Łączy wiedzę medyczną ze statystyczną celem realizacji założeń merytorycznych projektu.
 • Bierze udział w tworzeniu aplikacji monitorujących system opieki zdrowotnej.
 • Tworzy wkłady merytoryczne do zapytań, interpelacji, opracowań w zakresie wykonanych analiz.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu matematycznym, ekonomicznym, technicznym, medycznym lub przyrodniczym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy analitycznej


 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomość języków programowania R lub Python
 • znajomość języka zapytań SQL
 • znajomość statystyki
 • znajomość systemu ochrony zdrowia
 • podstawowa znajomość systemu ochrony zdrowia
 • umiejętności analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) na poziomie dobrym
 • znajomość systemu kontroli wersji Git
 • znajomość narzędzi do wizualizacji danych (RShiny, R Markdown, Power BI)
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim

Lokalizacja: mazowieckie/Mińsk Mazowiecki

•Pozyskiwanie i obróbka danych;•Analiza zebranych danych i rekomendacja rozwiązań;•Wizualizacja danych;•Prezentacja wyników;•Udział w projektach dążących do optymalizacji procesów...

2024-04-20

METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin, Plac Brama Portowa 1

Mission of Corporate Data Analysis Department: Be a reliable Business Intelligence and Sparing Partner for Corporate Procurement Team, Actively contribute to METRO’s Strategy implementation. What...

2024-04-19

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie/Kraków

1. Analiza zawartości danych dotyczących obszaru mediów społecznościowych (dane graficzne, w formie wideo i tekstowe, dotyczące treści publikowanych na różnego rodzaju stronach...

2024-04-18