Application Support Analyst (DevOps Platforms)

Application Support Analyst (DevOps Platforms)
[online recruitment]
Location: Remote Poland
Reference number: VR-61222
Project Description:

Youll be working with Infrastructure & Platform Support team in Poland. We provide quality services to ensure DevOps Platforms stability and availability by combining optimized utility services with dedicated centers of expertise, ensuring business aligned support, always aiming to foster on customer / user needs. The role guarantees exposure to latest technology trends, experience in global corporate environment and great development opportunities.

Responsibilities
 • Provide production support to DevOps Platforms community in their agile development work
 • Ensure service reliability and availability of the DevOps Platforms Infrastructure
 • Assist developers in troubleshooting their access to DevOps Platforms infrastructure, CI/CD pipelines
 • Provide monitoring of services (AppD, Prometheus, Grafana, Splunk)
 • Ensure DevOps Platforms services meets security compliance requirements
 • Respond to questions and inquiries in a timely and service-oriented manner
Skills
 • Hands on experience with Linux/Unix
 • Experience in Application Support incl. Operations, Incident Management, Performance Management
 • Deep knowledge of software development lifecycle and development pipelines
 • Understanding of continuous integration and continuous deployment
 • Experience with common DevOps Tools (GitLab, Fortify, SnarQube and Nexus)
 • Good communication and collaboration skills
Our offer
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Please send your CV with consent for processing your personal data for recruitment purposes using the below button
APPLY
Informujemy, że administratorem danych jest Luxoft z siedzibą w Krakowie, ul. Bora Komorowskiego(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Kilka słów o nas Jesteśmy kilkuosobowym, zróżnicowanym i dobrze zgranym zespołem twardo stąpającym po rynku płatności online, a także coraz pewniej po obszarze open banking. Szukamy...

dzisiaj

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk, Gdynia

Would you like to join our team of professionals who work to deliver high-quality solutions? We are now looking for IT Analyst for one of the Nordea initiatives. In Nordea, we’re harnessing the...

wczoraj

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Would you like to join our team of professionals who work to deliver high-quality solutions? We are now looking for IT Analyst for one of the Nordea initiatives. In Nordea, we’re harnessing the...

wczoraj