Audytor wewnętrzny

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IKA/95/02/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • identyfikowanie ryzyk i ich wpływu na działalność Spółki,
 • realizacja zadań audytowych planowych i doraźnych,
 • ocenianie adekwatności systemu kontroli wewnętrznej,
 • opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz dokumentacji z prowadzonych zadań,
 • przedstawianie zaleceń i działań korygujących w celu usprawnienia działalności,
 • wykonywanie audytów doradczych,
 • monitorowanie wdrożenia zaleceń poaudytowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne),
 • 10 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z audytem lub kontrolą,
 • posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych audytora wewnętrznego,
 • wiedza zawodowa z zakresu audytu i kontroli,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym,
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ