Backend Developer

CORE Services operates on the market since 2010, we provide services to the largest institutions from the banking and financial sector, automotive, media industry, IT companies as well as dynamically developing software houses.


Currently, for our client we are looking for:

 

Backend Developer
Miejsce pracy: woj. mazowieckie

Localization: FULL REMOTE

 

Knowledge and Experience:
 • Min. 3 years of commercial programming experience.
 • JAVA 7,8,9, Hibernate, Spring, Spring Boot, Apache CXF, REST API, Microservices, Web Services, HTML, XML, JavaScript.
 • Practical knowledge of one of build tools Gradle/Maven.
 • Good knowledge of message queues - Kafka, PubSub.
 • Experience or knowledge of cloud solutions (Google / Azure / AWS) - (GCP preferred).
 • Good knowledge of SQL.
 • Good knowledge of Git.
 • Good knowledge of Spring.
 • Experience with containerized environment Docker, Kubernetes, Helm.
 • Experience with multithreaded programming and distributed systems.
 • Experience in application monitoring (including monitoring tools like ELK).
We offer:
 • Long-term cooperation.
 • Attractive salary (based on your professional experience and technical skills).
 • Employment based on B2B contract.
 • Private healthcare – LuxMed, Medicover.
Administratorem danych osobowych jest CORE SERVICES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (51-162) PRZY UL. JANA DŁUGOSZA60, KRS: 0000352373, NIP: 895 – 196 – 85 – 38, REGON: 021222856.
Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja zapytań wyysyłanych za pomocą formularza kontaktowego i udzielenieodpowiedzi. Okres przetwarzania trwa 3 lata od otrzymania wiadomości przesłanej za pomocą formularza. Celem przetwarzania danychosobowych jest również dochodznie roszczeń i obrona przed roszczeniami w okresie 10 lat od zakończenia współpracy. Przetwarzaniedanych osobowych jest niezbędne do celów wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowego realizowaniapłatności dla dostawców, dbania o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi.
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim, jak dostawcy usług IT (którzy świadczą usługidla CORE SERVICES SP. Z O.O.). W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do żądania dostępu,sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwrzania, a także do wniesienia sprzeciwu co doprzetwarzania Państwa danych i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podaniedanych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie niemożliwością obsługi zapytania wysłanego za pomocą fomularzakontaktowego i brakiem udzielania odpowiedzi.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

NOKIA

Lokalizacja: świętokrzyskie/

Localization: Wrocław Daily activities As a member of Agile team with cross-cutting skills, you will be responsible for software design, implementation, analyzing and solving engineering problems....

2021-01-14

NOKIA

Lokalizacja: małopolskie/

Localization: Wrocław Daily activities As a member of Agile team with cross-cutting skills, you will be responsible for software design, implementation, analyzing and solving engineering problems....

2021-01-14

NOKIA

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/

Localization: Wrocław Daily activities As a member of Agile team with cross-cutting skills, you will be responsible for software design, implementation, analyzing and solving engineering problems....

2021-01-14