Data and Business Analyst

Grupa Wielton to jeden z największych producentów naczep i przyczep w Europie i na świecie. Podstawą naszego sukcesu jest unikalny wielomarkowy model biznesowy, oparty na globalnym zasięgu wspieranym przez silne lokalne marki. Naszym celem jest zawsze opracowywanie i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla firm. Robimy to w oparciu o cztery podstawowe wartości: ludzi, inicjatywę, jakość i bezpieczeństwo.

Szukamy zmotywowanej i analitycznej osoby do naszego zespołu na stanowisko Analityka ds. Badań Rynku i Wspomagania Biznesu UE. Będziesz odgrywać kluczową rolę w odkrywaniu cennych spostrzeżeń z polskiego rynku, pomagając nam podejmować strategiczne decyzje i zyskiwać przewagę konkurencyjną. Będziesz ściśle współpracować z zespołami ds. sprzedaży i marketingu, aby przekładać dane na strategie generowania leadów, retencji klientów i rozwoju firmy.

Szukamy osoby, która skupia się na analizie i interpretacji danych oraz strategiach biznesowych, a nie na programowaniu. Jeśli jesteś ekspertem od danych, który potrafi znaleźć i zastosować informacje rynkowe do wpływania na decyzje biznesowe, dołącz do nas!
 
Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:
Data and Business Analyst
Miejsce pracy: Warszawa
Twoje zadania:
 • przeprowadzanie dogłębnych badań rynku polskiego i europejskiego, gromadzenie i analizowanie danych w celu identyfikacji trendów, działań konkurencji i spostrzeżeń dotyczących klientów,
 • przygotowywanie kompleksowych raportów dotyczących analizy sprzedaży i prognoz,
 • tworzenie rekomendacji biznesowych na podstawie analiz,
 • wdrażanie i zarządzanie wybranym systemem CRM w celu usprawnienia przetwarzania danych o klientach i optymalizacji procesów sprzedażowych,
 • wykorzystywanie odpowiednich narzędzi analitycznych do ekstrakcji praktycznych spostrzeżeń z danych rynkowych i wyników biznesowych,
 • współpraca z zespołami ds. sprzedaży i marketingu w celu opracowania strategii opartych na danych dla kampanii, generowania leadów i retencji klientów,
 • przygotowywanie regularnych raportów dla zarządu na temat kluczowych wskaźników, metryk, trendów rynkowych i analizy konkurencji,
 • zapewnienie integralności danych i zgodności z przepisami o ochronie danych (RODO).
Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe w dziedzinie biznesu, ekonomii, marketingu, statystyki lub pokrewnej,
 • doświadczenie w analizach trendów rynkowych,
 • silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów z zamiłowaniem do podejmowania decyzji opartych na danych,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne, umiejętność tłumaczenia złożonych danych na jasne i praktyczne spostrzeżenia,
 • znajomość pakietu Microsoft Office, w tym Excela i narzędzi do wizualizacji danych (np. Tableau, Power BI),
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie),
 • doświadczenie z systemami CRM to atut.
Co oferujemy:

W Grupie Wielton priorytetem jest przyjazna kultura pracy oraz doskonałe warunki zatrudnienia. Cenimy sobie współpracę i wspólnie dążymy do znalezienia najlepszych rozwiązań. Naszym pracownikom oferujemy:

 • możliwość realnego wpływu na sukces firmy dzięki podejmowaniu decyzji opartych na danych,
 • zdobycie cennego doświadczenia w zakresie badań rynkowych, analizy biznesowej oraz wdrażania systemów CRM,
 • pracę w dynamicznym i zgranym zespole, składającym się z utalentowanych ludzi.
 • konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet świadczeń,
 • opcję pracy w modelu hybrydowym,
 • narzędzia niezbędne do pracy,
 • możliwości do twórczej pracy i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w określonych obszarach biznesowych,
 • pakiet świadczeń dodatkowych, w tym m.in. opieka medyczna Medicover, dofinansowanie do aktywności sportowych oraz dodatkowe ubezpieczenie.
Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).


Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Liczba etatów: 1 Do zadań kandydata będzie należeć między innymi: gromadzenie i zarządzanie wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi; analiza biznesowa produktu; tworzenie i utrzymanie...

2024-02-26

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, Puławska 17

Departament Wierzytelności Korporacyjnych

2024-02-26

Medicover Stomatologia

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

Jeżeli potrafisz zamieniać informacje z wielu źródeł w wysokiej jakości informację zarządczą, posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności analizy/syntezy danych oraz tworzysz kompleksowe...

2024-02-22