Ekspert ds. bezpieczeństwa systemów OT

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Ekspert ds. bezpieczeństwa systemów OT
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IAT/122/04/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • określanie zasad i procedur dla analiz poziomu zagrożeń bezpieczeństwa w systemach OT – automatyki i telekomunikacji kolejowej (AiT),
 • współudział w projektowaniu i administrowaniu systemów informatycznych przeznaczonych do analizy zagrożeń w systemach OT (AiT),
 • wypracowywanie podstawowych wymagań odporności na zagrożenia bezpieczeństwa systemów OT (AiT) na sieci kolejowej Spółki,
 • uczestnictwo w pozyskiwaniu i implementacji mechanizmów osłony przed zagrożeniami bezpieczeństwa systemów OT (AiT),
 • bieżąca i systematyczna analiza zgodności przepisów wewnętrznych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i normatywnego w zakresie bezpieczeństwa systemów OT (AiT),
 • bieżąca, systematyczna analiza wyników analizy ryzyka w zakresie poziomu bezpieczeństwa w systemach OT (AiT) i ich podatności,
 • udział w testach i ocenie rozwiązań osłony bezpieczeństwa w systemach OT (AiT),
 • rekomendowanie działań naprawczych dla wykrytych zdarzeń i incydentów naruszających bezpieczeństwo w systemach OT (AiT),
 • współpraca z producentami systemów OT (AiT).
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe z obszaru informatyki lub automatyki,
 • 10 lat doświadczenia zawodowego w specjalności automatyka kolejowa lub IT, w tym 3 lata pracy w obszarze bezpieczeństwa systemów OT,
 • gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych na poziomie „Poufne”,
 • wiedza zawodowa w zakresie IT, OT w kolejnictwie (AiT), analiz bezpieczeństwa struktur OT (AiT),
 • znajomość norm: PN/EN 50126, PN/EN 50128, PN/EN 50129,
 • znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie bezpieczeństwa systemów OT,
 • znajomość systemów kontroli bezpieczeństwa, skanera podatności,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość norm: PN/EN 62443, TS 50701,
 • znajomość systemów klasy SIEM, EDR, DLP.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Zakres czynności: Konfiguracja, nadzór i utrzymanie stanowisk opartych na systemie Windows 10/11. Współudział w opracowywaniu, wdrażaniu i aktualizacji dokumentacji nadzorowanych systemów...

2024-07-17