Embedded Engineer

Embedded Engineer
Miejsce pracy: Warszawa
As a skilled embedded software engineer, you will become an integral part of a team involved in the development and sustaining support of the leading-edge IoT and Wi-Fi solutions. You will be responsible for the design, development, debugging, integration and testing of software applications with focus on the embedded programming of IoT modules and Wireless LAN applications.
 
Responsibilities:
 • Design software and create software design documents.
 • Code, integrate and validate software for real-time embedded systems.
 • Maintain the existing products and provide engineering support to the customer.
 • Develop simulation and interfacing methodology for the testing of embedded software.
 • Strong debugging and troubleshooting skills of the embedded Linux platform.
 • Participate in the design, implementation, testing, maintenance, enhancement, and support of complex software modules.
 • Actively participate in the specifications and other technical documentation reviews to determine software engineering requirements.
 • Take ownership of software modules, provide work estimates, write all the necessary design documents, and implement or enhance them.
 • Write and execute the component, module, subsystem, and system test procedures.
 • Participate in design and code reviews and provide feedback to your peers, mentor junior developers.
 • Work with cross functional teams in a collaborative work environment; interacting with peers, management, sales, customers.
Requirements:
 • BS/MS in Electrical Engineering, Computer Science, or related discipline
 • 4+ years’ (BS) / 2+ years’ (MS) experience in real-time embedded application software
 • 3+ years’ experience in C/C++, Linux Shell and Python (expert of C/C++)
 • 3+ years’ experience in Bluetooth Low Energy product development
 • Optional very very helpful: 2+ years’ experience in Thread protocol, MQTT
 • 2+ years’ experience MCU development experience, BroadCom/TI chipsets are preferred
 • Must have strong technical background in software development, with a focus on real time embedded system and data communication
 • Familiar with software lifecycle development (e.g. Agile/Scrum)
 • Excellent verbal and written communications skills
 • Positive attitude, team player
 • Strong knowledge of wireless protocols, i.e. WiFi 802.11, Bluetooth Low Engery (BLE), and optional: Zigbee or Thread Stacks
 • Extensive experience developing real time embedded application under Linux
 • Good working experience developing multi-threaded applications for Linux
 • Strong hands-on experience with Linux and container technologies
 • Knowledge of networking technologies and concepts, LAN switching, routing, Ethernet and IP · Experience with different IoT chipsets, initial bring-up, common peripherals (UART, SPI, I2C, wireless connectivity stacks) and wireless coexistence are plus
 • Hands-on experience with GIT and GitHub
Preferred Experience:
 • Serial communications
 • Multi-Thread, IPC programming experience
 • Hands on experience with Flash Tools and JTAG Debugger
 • Familiar with IAR, CCS, MCUXpresso IDE or SeggerEmbedded IDE
 • Linux embedded software programming
 • Bluetooth protocols (BLE 4.0/5.0)
Informujemy, że administratorem danych jest R Systems Computaris Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 80 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Just Join IT oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Praca.pl

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Będziesz pracował nad nowoczesnymi technologiami IoT i Wi-Fi, będziesz projektować, implementować, debugować i testować oprogramowanie wbudowane, a także wspierać istniejące produkty....

2024-07-04

Praca.pl

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Poszukujemy doświadczonego Inżyniera Edge Compute z umiejętnościami lidera, zdolnościami komunikacyjnymi i do pracy zespołowej. Kandydat powinien znać technologie cloud-native i Kubernetes. Do...

2024-07-04

R Systems

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Key Responsibilities : We are seeking a highly skilled Edge Compute Engineer with strong leadership, communication, and collaboration abilities to join our dynamic team. The ideal candidate will...

2024-07-01