Główny informatyk

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136752

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Zagrożenie korupcją.
 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zarządza samodzielnie i administruje oprogramowaniem poczty elektronicznej, w tym: instaluje nowe wersje oprogramowania, konfiguruje oprogramowanie, monitoruje parametry działania środowiska oprogramowania, tworzy dokumentację techniczną oraz utrzymaniową środowiska oprogramowania w celu zapewnienia ciągłości, wydajności i bezpieczeństwa jego funkcjonowania.
 • Administruje Active Directory MRPiPS, umożliwiającym uwierzytelnianie i autoryzację dostępu użytkowników oraz wykorzystywanego przez nich sprzętu komputerowego do zasobów dyskowych, sieciowych oraz systemów teleinformatycznych, w tym: instaluje nowe wersje oprogramowania, konfiguruje oprogramowanie, monitoruje parametry działania środowiska oprogramowania, tworzy dokumentację techniczną oraz utrzymaniową środowiska oprogramowania w celu zapewnienia ciągłości, wydajności i bezpieczeństwa jego funkcjonowania.
 • Administruje i zarządza Centralą Wirtualną oraz urządzeniami i usługami telefonii komórkowej oraz stacjonarnej w technologii VoIP, wykorzystywanymi przez pracowników Ministerstwa, w tym: uaktywnia usługi, monitoruje skalę ich wykorzystania i poprawność działania, tworzy dokumentację techniczną oraz utrzymaniową środowiska.
 • Opracowuje opisy przedmiotów zamówień publicznych na systemy i infrastrukturę ICT w MRPiPS oraz uczestniczy w postępowaniach i komisjach przetargowych związanych z tymi zamówieniami.
 • Zapewnia wsparcie dla serwisantów w instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wykorzystywanego w Ministerstwie, w szczególności: systemowego, narzędziowego i użytkowego, w nadawaniu pracownikom MRPiPS uprawnień do zasobów informatycznych, podłączaniu i konfiguracji urządzeń peryferyjnych niezbędnych do współpracy ze sprzętem komputerowym, obsłudze zgłoszeń w ramach Help Desk.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B1
 • ­Znajomość narzędzi do monitorowania sprzętu i zainstalowanego na nim oprogramowania oraz zagadnień związanych z ich optymalizacją
 • ­Znajomość systemów operacyjnych, w szczególności firmy Microsoft
 • ­Znajomość usługi pocztowej MS Exchange oraz programu MS Outlook
 • ­Znajomość Active Directory
 • ­Umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz telefonów komórkowych i stacjonarnych w technologii VoIP
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • ­W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy...

2024-05-22

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków...

2024-05-20

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Lokalizacja: śląskie/Piekary Śląskie

Warunki pracy Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze Komendy Miejskiej Policji. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind, toalet...

2024-05-19