Główny specjalista ds. programowania aplikacji w Wydziale Projektów Internetowych Biura Marketingu Miasta

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie

miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Główny specjalista ds. programowania aplikacji w Wydziale Projektów Internetowych Biura Marketingu Miasta

Termin składania dokumentów do 04.01.2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • analiza, projektowanie, programowanie, modyfikowanie kodu i wdrażanie aplikacji i systemów informatycznych;
 • projektowanie baz danych, tworzenie i optymalizacja skryptów SQL oraz procedur składowanych;
 • testowanie kodu aplikacji, wyszukiwanie i usuwanie błędów powstałych w trakcie pisania kodu;
 • tworzenie i aktualizowanie dokumentacji aplikacji i systemów informatycznych;
 • implementacja i wdrażanie oprogramowania, zapewnienie ciągłości działania oprogramowania w warstwie aplikacyjnej, optymalizacja i rozwój oprogramowania.

Charakterystyka pracy:

 • współtworzenie i realizacja projektów związanych z budowaniem marki Warszawa w Internecie – stron internetowych;
 • współpraca z innymi biurami i jednostkami m.st. Warszawy przy realizacji stron i aplikacji internetowych i doradztwo w tym zakresie;
 • monitoring skuteczności prowadzonych działań i kampanii pod kątem KPI i przy użyciu narzędzi typu Google Analytics;
 • optymalizacja witryn pod wyszukiwarki internetowe (SEO);
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań ,w tym HTML5, JavaScript i CSS3, Język Java, PHP, SQL, CMS Liferay (CMS LF choćby na poziomie użytkownika) oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu. Budynek wyposażony w podjazd oraz windę, umożliwiającą wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Drzwi i korytarze umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta przystosowana do poruszania się wózkami inwalidzkimi.

 

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz z przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną;
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia;
 • minimum 4-letni staż pracy;
 • powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania, znajomości metodyk projektowania systemów informatycznych, testowania, optymalizacji, naprawy kodu, tworzenia i aktualizacji dokumentacji aplikacji, implementacji oprogramowania;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej;
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu informatyki;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

Lokalizacja: świętokrzyskie/Busko-Zdrój

Obsługa strony internetowej, wprowadzanie danych. Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: średnie zawodowe, informatyczne Wymagania inne: Staż jest przeznaczony dla bezrobotnych, którzy ukończyli...

2021-01-15

Mott Coffee Company Sp. z o.o.

Lokalizacja: podkarpackie/Rzeszów

Tworzenie i utrzymywanie oprogramowania webowego, Rozwijanie ciekawych pomysłów. Technologie, które będą wykorzystywane w zależności od projektu: Frontend UI - HTML, CSS, SaSS, Bootstrap lub...

2021-01-15

eFirst Group Sp. z o.o. Sp.k.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Web designer is needed!! Your Responsibilities: Prototyping functional websites and landing pages (UX) Designing for the Web Designing graphic materials Developing creative graphic solutions...

2021-01-15