Główny Specjalista w Dziale Planowania i Organizacji w Departamencie Informatyki

Główny Specjalista w Dziale Planowania i Organizacji

w Departamencie Informatyki

 

Numer ogłoszenia: DI/23/87

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 12.05.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • koordynacja zadań organizacyjnych w IT;
 • tworzenie planów, sprawozdań i monitoring realizacji zadań IT;
 • udział w przygotowywaniu programów informatyzacji, uwzględniających obowiązujące regulacje zewnętrzne lub wewnętrzne;
 • współpraca przy tworzeniu projektów planów wydatków inwestycyjnych Funduszu oraz planu finansowego w zakresie informatyki;
 • nadzór nad realizacją procesów inwestycyjnych i kontrolą kosztów IT;
 • współpraca przy tworzeniu i nadzorze procedur realizowanych w Departamencie Informatyki;
 • prowadzenie projektów IT.

 

WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Lata pracy zawodowej: minimum 5 lat;
 • Doświadczenie w:
  • planowaniu i monitoringu zadań oraz finansowym,
  • prowadzeniu prac analityczno-projektowych,
  • sprawozdawaniu, raportowaniu,
  • organizacji pracy zespołów,
  • tworzeniu procedur;
 • Znajomość:
  • zagadnień związanych z zarządzaniem,
  • przepisów prawa dotyczącego finansów publicznych,
  • prowadzenia projektów IT,
  • Ustawy Zamówienia Publiczne.

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu/aktualnym wyciągiem z CEIDG.)

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analitycznego myślenia i proponowania rozwiązań;
 • umiejętność identyfikacji zagrożeń, dokonywania oceny oraz szacowania ryzyka;
 • umiejętność radzenia sobie z presją czasu;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • samodzielność.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ