Główny Specjalista w Zespole Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Ogłoszenie numer: 7846293, z dnia 2023-01-13

Związek Rzemiosła Polskiego jest największą i najstarszą ogólnopolską społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, działającą od 1933 r., zrzeszającą w swych strukturach rzemieślników oraz innych mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jako organizacja pracodawców bierze udział w dialogu społecznym, w tym w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz innych gremiów opiniodawczo-doradczych. Związek prowadzi działalność gospodarczą, z której zyski przeznacza na cele statutowe.

 

Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) – krajowa organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła zatrudni GŁÓWNEGO specjalistę w Zespole Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej.

Główny Specjalista w Zespole Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

W związku z rozwojem cyfryzacji oraz wdrażaniem nowych rozwiązań i aplikacji w obszarze przygotowania zawodowego, poszukujemy do naszego zespołu osoby z doświadczeniem w obszarze oświaty zawodowej, doradztwa zawodowego i rynku pracy, będącej jednocześnie pasjonatem zastosowań nowych technologii w edukacji.

 

Główne zadania przypisane do stanowiska, którego dotyczy ogłoszenie:

 • współpraca z dyrektorem zespołu oraz organizacjami członkowskimi ZRP w monitoringu regulacji prawnych oraz opracowywanie opinii do założeń i projektów aktów prawnych dotyczących w szczególności problematyki oświaty zawodowej, przygotowania zawodowego, edukacji ustawicznej oraz instrumentów polityki rynku pracy,
 • współpraca z administracją publiczną oraz pozarządowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się polityką edukacyjną i rynku pracy,
 • udział w procesach konsultacyjnych,
 • nadzorowanie funkcjonowania i rozwijanie programów i aplikacji wspierających organizacje rzemiosła w obszarze oświaty zawodowej, w tym programu „Mistrz” oraz platformy EWR (egzaminy w rzemiośle, narzędzie on-line)
 • wdrażanie projektów i rozwiązań służących rozwijaniu infrastruktury ZRP i jego sieci organizacyjnej oraz kompetencji przedstawicieli organizacji rzemiosła w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.
 • udział w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów mających na celu cyfryzację procesów i narzędzi wspierających organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła w realizacji zadań statutowych w obszarze oświaty zawodowej

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • komunikatywność, samodzielność, odporność na stres,
 • umiejętność obsługi komputera, programów biurowych, WordPress, programowanie w html
 • podstawowe doświadczenie i zainteresowanie rozwojem w stosowaniu multimediów i rozwiązań IT w oświacie,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w e-learningu i/lub pisaniu prostych aplikacji,
 • chęć rozwoju osobistego i podejmowania ciekawych wyzwań.

Oferujemy

 • możliwość podjęcia stałej i ciekawej pracy w ramach umowy o pracę,
 • zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia umowy i awansu,
 • stabilną i długofalową współpracę,
 • rozwój zawodowy; ciekawe i angażujące zagadnienia do rozwiązania,
 • możliwości rozwijania współpracy międzynarodowej.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ