Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126204

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Projektuje i wdraża zmiany w systemie KARTA zgodnie ze zgłaszanymi przez użytkowników wymaganiami oraz dostosowuje system do wymogów prawnych i formalnych, a także zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych w nim danych, celem poprawy efektywności czynności kontrolnych i dostępu do danych zarządczych.
 • Uczestniczy w tworzeniu, testowaniu i weryfikowaniu nowych aplikacji wspierających działania kontrolne oraz analityczne, w tym również prac przy realizacji zleceń zewnętrznych dla Aplikacji Krytycznych celem dostarczenia nowoczesnych narzędzi informatycznych.
 • Przygotowuje i opracowuje algorytmy na potrzeby działań związanych z przetwarzaniem danych w celu zwiększenia efektywności organizacyjnej kontroli.
 • Pozyskuje dane z systemów zewnętrznych i innych dostępnych źródeł oraz przetwarza je na potrzeby prowadzenia analiz podatkowych.
 • Bierze udział w projektach związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań systemowych w obszarze informatycznym, w zakresie działań kontrolnych oraz analiz.
 • Współpracuje z innymi departamentami MF w zakresie projektów dokumentów rządowych mających wpływ na systemy informatyczne wspierające kontrolę w MF i w jednostkach podległych, w tym współpracuje z Centrum Informatyki Resortu Finansów w zakresie rozwoju systemów informatycznych.
 • Wspiera użytkowników systemów będących we właściwości wydziału, w tym obsługuje drugą linię wsparcia w Centralnym Service Desku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów systemów informatycznych lub w obszarze analiz i przetwarzania danych
 • Znajomość procedur kontrolnych, w tym kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego
 • Znajomość zaawansowana języka zapytań SQL
 • Znajomość baz danych MySQL na poziomie administracyjnym
 • Znajomość języka programowania PHP
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
APLIKUJ TERAZ