Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137929

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Pełni funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego dla systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne, wspomaga osoby funkcyjne systemów, w których przetwarzane są informacje niejawne. Prowadzi weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego z jego dokumentacją bezpieczeństwa.
 • Pełni funkcję Administratora Systemu dla systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne, wspomaga osoby funkcyjne oraz użytkowników tych systemów. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa dla nich przewidzianych. Szkoli osoby funkcyjne i użytkowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz obsługi stanowisk systemów, w których przetwarzane są informacje niejawne.
 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację bezpieczeństwa, w tym szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz procedur bezpiecznej eksploatacji, dla systemów i sieci teleinformatycznych, projektowanych, wdrażanych i eksploatowanych przez MSWiA, w których przetwarzane są informacje niejawne w oparciu o przepisy prawa, normy i zalecenia krajowe i międzynarodowe. Konfiguruje i utrzymuje stanowiska systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne. Wdraża zasady bezpieczeństwa, zasad ochrony fizycznej tych systemów na etapie ich projektowania oraz utrzymuje ciągłości działania.
 • Prowadzi kontrole w zakresie ochrony informacji niejawnych i przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zgodności postępowania osób funkcyjnych i użytkowników z dokumentacją bezpieczeństwa systemów i sieci, w których przetwarzane są informacje niejawne krajowe i międzynarodowe eksploatowane w MSWiA oraz w jednostkach administracji rządowej i centralnej. Prowadzi szkolenia dla osób funkcyjnych i użytkowników ww. systemów.
 • Bierze udział w opiniowaniu aktów prawnych, związanych w szczególności z problematyką ochrony systemów i sieci teleinformatycznych oraz udziela porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących sprzętowych stref ochrony elektromagnetycznej i bezpieczeństwa transmisji. Pozyskuje i ewentualnie wdraża rozwiązania dot. ochrony tych systemów i sieci teleinformatycznych.
 • Bierze udział w zespołach roboczych, związanych z dostępem do informacji niejawnych krajowych i międzynarodowych, w tym opracowuje zasady ochrony informacji niejawnych oraz wymagania, w oparciu o przepisy i normy krajowe i międzynarodowe. Udziela porad oraz pomoc w opracowaniu dokumentacji w ww. zakresie.
 • Współpracuje z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie metod zabezpieczeń systemów i sieci teleinformatycznych.
 • Opiniuje projekty teleinformatyczne oraz dokumentuje realizację projektów teleinformatycznych, w szczególności kierowanych do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyka i/lub bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w opracowywaniu dokumentacji systemów informatycznych.
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym systemów i sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji systemów teleinformatycznych.
 • Kreatywność, umiejętność radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" oraz międzynarodową: NATO "cosmic top secret", UE/EU "secret", ESA "secret".
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze opracowywania dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego przeprowadzone przez ABW lub SKW dla administratorów systemów oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

KOBYLARNIA S.A.

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie/Kobylarnia

Twój zakres obowiązków obsługa informatyczna procesów firmy budowlanej gospodarowanie i nadzór nad zasobami informatycznymi i telekomunikacyjnymi firmy zarządzanie dostępem do sieci Internet...

2024-06-05

Najwyższa Izba Kontroli

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, ul. Filtrowa 57

Zadania realizowane na stanowisku: tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla rozwiązań IT, pozyskiwanie, uzgadnianie, analiza i tworzenie specyfikacji wymagań...

2024-05-29

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej

Lokalizacja: świętokrzyskie/Skarżysko-Kamienna

Warunki pracy Praca w pomieszczeniu i w terenie, wymagająca umiejętności pełnej obsługi, naprawy i wykorzystania sprzętu informatycznego, praca złożona, wymagająca posiadania umiejętności...

2024-05-20