Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138322

Warunki pracy

Budynek przy ul. Traugutta 57 w Radomiu:


Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku istnieje podjazd i winda umożliwiające dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • Praca poza siedzibą urzędu,
 • wystąpienia publiczne,
 • wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z eksploatacją systemu telekomunikacyjnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), w tym w szczególności jego utrzymaniem technicznym i bieżącą konserwacją, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji urządzeń telekomunikacyjnych w centralnych węzłach systemu.
 • Współpracuje z podmiotami systemu powiadamiania ratunkowego i podmiotami współpracującymi z tym systemem, w szczególności monitoruje stan pracy sieci i systemów telekomunikacyjnych Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR), w celu wykrywania i diagnozowania awarii i podejmowania działań związanych z przywróceniem poprawnej pracy systemów telekomunikacyjnych.
 • Wdraża i współpracuje przy ulepszaniu pełnej funkcjonalności systemu telekomunikacyjnego SPR, w celu umożliwienia sprawnej współpracy podmiotów w ramach SPR oraz połączenia tego systemu z innymi podmiotami, zwłaszcza Systemem Wspomagania Dowodzenia Policji, SWD Państwowej Straży Pożarnej i SWD Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 • Przygotowuje lub aktualizuje procedury postępowania w sytuacji awarii w odniesieniu do rozwiązań technicznych stosowanych w systemach telekomunikacyjnych, w celu zapewnienia dostępności systemu dla społeczeństwa i umożliwienia prawidłowej obsługi zgłoszenia alarmowego, w tym przekazania zgłoszenia do podmiotów współpracujących z SPR.
 • Opracowuje i współpracuje przy weryfikacji wymagań technicznych i zaleceń dotyczących działania systemu telekomunikacyjnego SPR oraz dokonywaniu analiz funkcjonowania technicznego systemu powiadamiania ratunkowego, w celu optymalizacji jego działania, określenia przyczyn awarii, a także wyznaczenia kierunków rozwoju systemów telekomunikacyjnych.
 • Bierze udział w rozpoznawaniu cyberzagrożeń oraz w poszukiwaniu znanych podatności sprzętu i oprogramowania w systemie teleinformatycznym CPR. Prowadzi działania prewencyjne zwiększające cyberbezpieczeństwo i w razie potrzeby, w porozumieniu z przełożonym, reaguje na nie. Bierze udział w ocenie bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań ICT w zakresie telekomunikacyjnym.
 • Uczestniczy w realizacji zadań wynikających z umów dla usług zewnętrznych SPR, w tym w szczególności umów dotyczących systemów telekomunikacyjnych.
 • Realizuje zadania związane z ewidencją telekomunikacyjnych zasobów technicznych systemu powiadamiania ratunkowego, w celu określenia kosztów ich utrzymania technicznego. Bierze udział w tworzeniu statystyk ruchowych oraz ich ocenie, w celu prognozowania rozwoju systemu powiadamiania ratunkowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie informatyki, telekomunikacji, elektroniki.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania systemami telekomunikacyjnymi.
 • Znajomość budowy funkcjonowania sieci TCP/IP, sieci LAN/WAN, podstawowa wiedza z zakresu zarządzania urządzeniami sieciowymi.
 • Wiedza na temat urządzeń i systemów PABX.
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów teletransmisyjnych.
 • Znajomość rozwiązań technicznych i metod ochrony systemów teletransmisyjnych.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: ”poufne”, NATO/UE „confidential”.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub realizacji zadań dla podmiotów sektora publicznego z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych.
 • Powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 • Przeszkolenie z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych.
 • Certyfikat ITIL Foundation.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

Nazwa stanowiska: starszy informatyk Wymiar etatu: pełny etat Liczba etatów: 1 Główne obowiązki Administrowanie systemem do zarządzania zasobami informatycznymi zgodnym ze standardem ITIL (w...

wczoraj

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

Nazwa stanowiska: informatyk Wymiar etatu: pełny etat Liczba etatów: 1 Główne obowiązki Uczestniczenie w postępowaniach przetargowych na zakup sprzętu i usług informatycznych. Wybór modeli i...

2024-06-20

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

Nazwa stanowiska: informatyk Wymiar etatu: pełny etat Liczba etatów: 1 Główne obowiązki Inwentaryzacja sprzętu IT. Świadczenie pomocy bezpośrednio przy stanowisku komputerowym, a także...

2024-06-19