Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138410

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami


Praca na stanowisku wiąże się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury) - dyspozycyjnością– gotowością  do realizacji zadań poza urzędowymi godzinami pracy. Charakter wykonywanej pracy wymaga od pracownika poufności i dochowania tajemnicy. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • Kieruje pracą Kancelarii Materiałów Zastrzeżonych
 • Nadzoruje i dokonuje rejestracji, utrwalania obiegu, przechowywania, wydawania oraz włączania materiałów do teczek aktowych, zwróconych do Kancelarii Materiałów Zastrzeżonych
 • Nadzoruje pracę punktów do obsługi materiałów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, wyodrębnionych w komórkach organizacyjnych KPRM
 • Służy fachowym doradztwem dotyczącym wytwarzania, przetwarzania i obiegu materiałów niejawnych
 • Przygotowuje materiały niejawne do brakowania
 • Przygotowuje materiały niejawne do przekazania do Archiwum Rady Ministrów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, wydane przez ABW lub SKW
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach „Cosmic Top Secret”, „Cosmic ESA” oraz Trés Secret UE/EU Top Secret” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowań sprawdzających
 • Wiedza z zakresu: ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych do ustawy, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej roku doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

okres próbny proszę ująć poniższą sekcję jako opcjonalne oczekiwania, a nie wymóg: znasz podstawy programowania (SAS/4GL, SQL, VBA) lub masz chęć zdobycia umiejętności w tym zakresie,

2024-06-18

PGE Systemy

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: Aktywny w udział we wdrażaniu rozwiązań bezpieczeństwa dla sieci telekomunikacyjnej LTE450, Udział w procesie projektowym w zakresie...

2024-06-15

Santander Consumer Bank S.A.

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Fabryczna, ul. Legnicka 48b

Twój zakres obowiązków: Analiza incydentów bezpieczeństw w infrastrukturze IT Banku Monitoring i analiza trendów oraz anomalii w infrastrukturze IT Banku Kontakt z użytkownikami i pracownikami...

2024-06-13