Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139308

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- zagrożenie korupcją,


- praca w stresie i pod presją czasu,


- praca w terenie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury),


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Administruje serwerami x86 oraz platformami komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich Infrastrukturą Techniczno-Systemową w zakresie sprzętu, systemów operacyjnych, silników baz danych i oprogramowania narzędziowego.
 • Na bieżąco monitoruje pracę serwerów x86 oraz platformy komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich Infrastrukturą Techniczno-Systemową pod kątem: poziomu, dostępności, ciągłości i zgodności z obowiązującymi wymaganiami i na tej podstawie sporządza analizy i raporty w celu wykrywania ważnych zmian stanu dla zarządzania elementem konfiguracji lub usługi technicznej na potrzeby dostarczenia mechanizmów wczesnej detekcji incydentów, a następnie podjęcia odpowiednich kroków z tym związanych.
 • Kompleksowo analizuje pojawiające się incydenty dotyczące serwerów x86 oraz platform komunikacji elektronicznej i przydzielonej do nich Infrastruktury Techniczno-Systemowej w oparciu o komunikaty z systemów komputerowych i aplikacyjnych oraz raporty z innych wewnętrznych komórek organizacyjnych Departamentu.
 • Identyfikuje zagrożenia i problemy, a także opisuje znane błędy dotyczące serwerów x86 oraz platform komunikacji elektronicznej i przydzielonej do nich infrastruktury Techniczno-Systemowej, opracowuje procedury naprawcze i awaryjne w oparciu o wyniki analiz.
 • Utrzymuje bezpieczeństwo przetwarzania zasobów informacyjnych Systemu Przetwarzania Danych.
 • Wykonuje procedury składowania konfiguracji urządzeń informacyjnych.
 • Wspiera użytkowników w ramach 2 linii wsparcia.
 • W ramach zarządzania procesowym świadczeniem usług IT współpracuje z innymi wydziałami i zespołami Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Administratora Infrastruktury IT
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza w zakresie środowiska zwirtualizowanego Vmware oraz systemu opartego na Active Directory
 • Wiedza z zakresu systemu pamięci masowych i sieci SAN
 • Wiedza w zakresie administrowania systemem Windows Server oraz podstawy systemu Linux
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, asertywność, zorientowanie na osiąganie celów, radzenie sobie z presją, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat ITIL na poziomie Foundation lub równoważny
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania systemem Windows Server

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

okres próbny Ismena Giza ADMINISTRATOR MQ (z/OS)

dzisiaj

Asseco Data Systems S.A.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, ul. Adama Branickiego 13

Zadania: wykonywanie podniesienia wersji systemu działającego na bazie Oracle za pomocą skryptów SQL przygotowanych przez producenta systemu, wykonywanie tworzenia lub kopii baz Oracle dla...

2024-07-17

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Stargard

YOUR ROLE Key User - The person employed in this position will be the first line of support for the users of the warehouse system. WHAT ARE YOU GOING TO DO? Proposing, reviewing and implementing...

2024-07-16