Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139358

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – np. udział w pracach zespołów projektowych w zakresie rozwoju np. systemu SZPROT, udział w szkoleniach dla jednostek terenowych w zakresie funkcjonalności systemu SZPROT. Udział w konferencjach dla przedsiębiorców w ramach popularyzacji ułatwień dla biznesu.
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Pełni nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem Systemu Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT), monitoruje wpływ zmian przepisów prawa oraz zmian w otoczeniu IT na działanie systemu oraz bierze udział w pracach zespołów projektowych.
 • Analizuje dane statystyki celnej związanej z funkcjonowaniem w Polsce instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), w szczególności ze stosowaniem ułatwień i uproszczeń celnych wobec przedsiębiorców, przygotowuje propozycje rozwiązań dotyczących pomiaru efektywności stosowania tych ułatwień i uproszczeń, jak również opracowuje i analizuje dane statystyczne o działalności Unii Europejskiej (Customs Union Performance – CUP) w zakresie m.in. funkcjonowania w Polsce instytucji upoważnionego przedsiębiorcy AEO.
 • Opracowuje wyjaśnienia o charakterze interpretacyjnym, instrukcje oraz dokonuje ocen i analiz rozwiązań prawnych.
 • Współpracuje z koordynatorami do spraw uproszczeń w zakresie tematyki związanej z upoważnionym przedsiębiorcą (AEO) oraz z ułatwieniami i uproszczeniami adresowanymi do przedsiębiorców, opracowuje we współpracy z innymi departamentami Ministerstwa Finansów oraz z organami administracji państwowej zasady wzajemnego uznawania kryteriów AEO.
 • Uczestniczy w opracowywaniu rozwiązań dotyczących prowadzenia analizy ryzyka w procesie m.in. wydawania pozwoleń AEO i zarządzania tymi pozwoleniami.
 • Bierze udział w analizie, projektowaniu, budowaniu, testowaniu i wdrażaniu celnych systemów (System Danych Referencyjnych (PDR PL/UE), Automatyczny System Importu (AIS) i Automatyczny System Eksportu (AES).
 • Uczestniczy w procesie legislacyjnym, w tym opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie unijnego i krajowego prawa celnego.
 • Prowadzi szkolenia dla podległych jednostek organizacyjnych z zakresu funkcjonalności systemu SZPROT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze implementacji wymagań biznesowych w systemach informatycznych lub realizacji projektów informatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi oraz czytanie i rozumienie tekstów z obszaru zadań wydziału
 • Znajomość przepisów unijnego i krajowego prawa celnego w zakresie decyzji celnych oraz w zakresie upoważnionego przedsiębiorcy AEO
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub prawo

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Lokalizacja: mazowieckie/Glinojeck

obsługa komputera i kopiarki, praca z programem WORD i EXCEL, wysyłanie korespondencji, wprowadzanie danych do komputera Wymagania konieczne: Zawód: Technik informatyk* Wykształcenie: wyższe (w...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

Lokalizacja: dolnośląskie/Głogów

według programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: Praca w zespole Wymagania inne: Wymagane wykształcenie średnie, obsługa systemów...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Lokalizacja: śląskie/Zabrze

Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, informatyczne Wymagania inne:

2024-07-17