Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139528

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się 4 toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Koordynuje i realizuje przygotowanie strategii rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, w tym Strategii Open Source, i długoterminowych planów w celu zapewnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej zgodnego z celami i strategią statystyki publicznej oraz zwiększenia zakresu wykorzystania otwartego oprogramowania w statystyce publicznej.
 • Uczestniczy w realizacji zadań związanych z koordynacją i monitorowaniem działalności Centrum Informatyki Statystycznej w zakresie zarządzania systemami teleinformatycznymi w celu prawidłowej realizacji tych zadań przez Centrum Informatyki Statystycznej.
 • Koordynuje i uczestniczy w realizacji zadań dotyczących przygotowania i aktualizacji procedur i standardów zapewniających prawidłowe wdrożenie, utrzymanie, rozwój i zarządzanie systemami teleinformatycznymi w celu dostosowania systemów teleinformatycznych do potrzeb użytkowników i wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.
 • Wspiera realizację zadań związanych z zarządzaniem systemami teleinformatycznymi, w tym koordynacją inwentaryzacji sprzętu, systemów służących do przetwarzania informacji, dostosowania systemów teleinformatycznych do wymagań przepisów prawa, utrzymaniem i rozwojem systemów teleinformatycznych, analizy wpływu na działalność i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, a także opracowywaniem standardów dla systemów informatycznych, harmonogramów wykonania testów akceptacyjnych ujętych w planach ciągłości działania kluczowych systemów w celu prawidłowej realizacji tych zadań przez departamenty GUS.
 • Inicjuje stosowanie rozwiązań informatycznych w służbach statystyki publicznej, na podstawie oceny możliwości ich zastosowania dokonywanej przez Centrum Informatyki Statystycznej, w celu zapewnienia efektywnej realizacji zadań statystyki publicznej.
 • Koordynuje utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych niezbędnych dla potrzeb badań statystycznych i spisów powszechnych w celu zapewnienia rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających sprawną, efektywną i zgodną z założoną organizacją realizację badań statystycznych i spisów powszechnych.
 • Uczestniczy w spotkaniach zespołów krajowych i międzynarodowych o tematyce związanej z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w celu zapewnienia interoperacyjności i prawidłowego funkcjonowania budowanych, utrzymywanych i rozwijanych rozwiązań teleinformatycznych.
 • Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących tworzenia i rozwoju architektury korporacyjnej organizacji w celu usprawnienia efektywności organizacji, optymalizacji wydajności procesów biznesowych i wykorzystania zasobów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub elektroniczne lub teleinformatyczne lub mechatroniczne albo wyższe i co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze IT
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2
 • Wiedza z zakresu analizy i projektowania rozwiązań informatycznych
 • Wiedza z zakresu zarządzania usługami informatycznymi
 • Wiedza z zakresu sprzętu IT, systemów, aplikacji i sieci
 • Znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1
 • Przeszkolenie: szkolenie z zakresu architektury korporacyjnej, np. TOGAF lub szkolenie z zakresu zarządzania usługami informatycznymi, np. ITIL, COBIT
 • Znajomość metodyk zarządzania projektami
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość Sparx Enterprise Architect
 • Znajomość GitLab
 • Znajomość języka UML
 • Znajomość procesów systemu statystyki publicznej, jej struktur organizacyjnych i zasad funkcjonowania
 • Wiedza z zakresu modelowania biznesowego

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Lokalizacja: mazowieckie/Glinojeck

obsługa komputera i kopiarki, praca z programem WORD i EXCEL, wysyłanie korespondencji, wprowadzanie danych do komputera Wymagania konieczne: Zawód: Technik informatyk* Wykształcenie: wyższe (w...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

Lokalizacja: dolnośląskie/Głogów

według programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: Praca w zespole Wymagania inne: Wymagane wykształcenie średnie, obsługa systemów...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Lokalizacja: śląskie/Zabrze

Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, informatyczne Wymagania inne:

2024-07-17