Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139513

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- praca w stresie i pod presją czasu,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje i opiniuje analizy biznesowe oraz wymagania funkcjonalne, a także inne rozwiązania dotyczące rozwoju usług sądowych.
 • Opracowuje i opiniuje dokumentację projektową, dokumenty strategiczne i programowe dotyczące rozwoju usług sądowych realizowanych za pomocą systemów informatycznych, a także dokumenty normatywne krajowe i unijne w tym zakresie.
 • Reprezentuje Departament w pracach grup roboczych, grup doradczych, komisji i zespołów funkcjonujących w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w zakresie spraw mających znaczenie dla rozwoju elektronicznych usług sądowych oraz funkcjonowania systemów informatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Opracowuje propozycje i wnioski o zmiany oraz modyfikacje w systemach IT Ministerstwa Sprawiedliwości o charakterze rozwojowym dla usług sądowych.
 • Opiniuje inicjatywy organów UE dotyczące elektronicznych usług sądowych, jak również propozycje innych resortów, w tym stanowiska Rządu oraz przygotowuje uwagi do instrukcji negocjacyjnych w zakresie właściwości Wydziału.
 • Współpracuje z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi departamentu oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości, sądami i z podmiotami zewnętrznymi, w tym wykonawcami – w zakresie udziału w realizacji projektów z zakresu systemów informatycznych wspierających rozwój usług sądowych oraz z zakresu spraw międzynarodowych oraz europejskich
 • Bierze udział w weryfikacji i ocenie stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego istniejących i tworzonych usług sądowych, w tym w definiowaniu wymagań, a także w tworzeniu i wdrażaniu wytycznych w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Analizuje dostępne, także zagraniczne, rozwiązania prawne, techniczne i technologiczne w obszarze nowych technologii, pod kątem ich ewentualnego wykorzystania na rzecz rozwoju usług sądowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz biznesowych w zakresie rozwiązań informatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość aktów prawa krajowego i europejskiego (w tym zarządzeń Ministra Sprawiedliwości) w obszarze informatyzacji wymiaru sprawiedliwości
 • Znajomość ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, umiejętność współpracy, otwartość na zmiany, myślenie analityczne, planowanie i myślenie strategiczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Lokalizacja: mazowieckie/Glinojeck

obsługa komputera i kopiarki, praca z programem WORD i EXCEL, wysyłanie korespondencji, wprowadzanie danych do komputera Wymagania konieczne: Zawód: Technik informatyk* Wykształcenie: wyższe (w...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

Lokalizacja: dolnośląskie/Głogów

według programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: Praca w zespole Wymagania inne: Wymagane wykształcenie średnie, obsługa systemów...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Lokalizacja: śląskie/Zabrze

Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, informatyczne Wymagania inne:

2024-07-17