Główny specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117415

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Weryfikuje i prowadzi bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania niejawnych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz procedurami bezpiecznej eksploatacji, a także prowadzi dokumentację systemu teleinformatycznego w tym zakresie.
 • Współuczestniczy w procesie zarządzania ryzykiem i szacowaniu ryzyka oraz w audytach i testach bezpieczeństwa.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie jednostki organizacyjnej.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu lub modyfikowaniu dokumentacji bezpieczeństwa dla stanowisk dostępowych systemów teleinformatycznych.
 • Aktualizuje systemy operacyjne oraz aplikacje zainstalowane na stanowiskach roboczych.
 • Współuczestniczy w realizacji zadań z obszaru planowania obronnego, zarządzania kryzysowego oraz ochrony osób i mienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi niejawnych systemów informatycznych


 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Wiedza z zakresu ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem, konfigurowaniem i utrzymaniem w sprawności systemów teleinformatycznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

na czas określony Departament Cyberbezpieczeństwa

wczoraj

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, ul. Mysia 2

Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie: Nadzór i koordynacja zagadnień z obszaru bezpieczeństwa ICT i OT w Grupie Kapitałowej PGE a w szczególności: Budowanie i wdrażanie...

2023-03-21

Bank Spółdzielczy w Raszynie

Lokalizacja: mazowieckie/Raszyn

Opracowywanie i wdrażanie regulacji wewnętrznych z obszaru bezpieczeństwa i administracji, Realizacja polityki bezpieczeństwa Banku, Organizacja i monitorowanie ochrony mienia bankowego,...

2023-03-16