Główny specjalista

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121185

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Stres związany z możliwością utraty danych globalnych i funkcjonalności systemu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: parter,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Administruje, koordynuje i zarządza serwerami produkcyjnymi oraz domeną Active Directory w Ministerstwie. Usprawnia systemy Windows Server 2012/2016/2019, a także administruje udziałami sieciowymi
 • Realizuje wdrożenia elementów i usług IT, analizuje konfiguracje i dostosowuje rozwiązania do istniejącej struktury IT Ministerstwa. Sprawuje nadzór, kontrolę merytoryczną i koordynuje działania nad wdrożeniami wykonywanymi zasobami własnymi, jak i firm zewnętrznych
 • Współpracuje z pozostałymi pracownikami Wydziału w zakresie utrzymania i eksploatacji funkcjonujących w Ministerstwie systemów informatycznych
 • Projektuje i administruje systemem monitoringu zagrożeń i powiadamiania. Monitoruje i sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych Ministerstwa, prowadzi kontrolę antywirusową/antywłamaniową i realizuje analizę logów systemowych
 • Archiwizuje i prowadzi nadzór nad polityką archiwizacji zasobów danych IT, konfiguracji oraz logów systemowych na wydzielonych systemach, bądź nośnikach. Prowadzi wykaz użytkowników identyfikowanych na serwerach oraz rejestruje uprawnienia
 • Opracowuje i analizuje dokumentację techniczną, raporty, procedury systemowe i instrukcje działania dla kadry i obsługi IT
 • Administruje serwerem poczty Microsoft Exchange
 • Bierze udział w opracowywaniu wytycznych w zakresie rozwoju systemów informatycznych Ministerstwa
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych i zespołów negocjacyjnych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych z zakresu właściwości Wydziału, w tym przygotowuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz postanowienia projektów umów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania zasobami IT i administrowania systemami informatycznymi
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość systemów operacyjnych, w szczególności Windows Server
 • Znajomość budowy, konfiguracji i zabezpieczeń sieci komputerowych
 • Znajomość budowy komputera
 • Znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność administrowania systemami poczty Exchange
 • Umiejętności interpersonalne: dobrej organizacji pracy, analitycznego myślenia, pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość różnych typów baz danych m.in. MSSQL, MySQL, a także umiejętność ich obsługi
 • Znajomość rozwiązań opartych na Open Source
 • Znajomość zabezpieczeń antyspamowych i antywirusowych
 • Umiejętność podstawowego administrowania aplikacjami Lotus Notes
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Urząd Dozoru Technicznego

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Kluczowe obowiązki: Administracja i rozwój systemów wysokiej dostępności oraz elementów infrastruktury IT z obszarów: serwery Windows, Linux, VMware, sieci LAN, WAN oraz Security w oparciu o...

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim

Lokalizacja: mazowieckie/Różan

obsługa kompleksowego oprogramowania do zarzadzania hotelem Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

2023-06-05

Abra S.A.

Lokalizacja: małopolskie/Kraków, ul. Łagiewnicka 33a

Jeżeli: masz wykształcenie informatyczne chcesz rozwijać się na stanowisku Administartor ds. systemu ERP możesz pochwalić się znajomością MS SQL znasz dobrze system Excel lubisz projekty, w...

2023-06-05