Główny specjalista

Ministerstwo Przemysłu w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 139816

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15
 • użytkowanie sprzętu biurowego 
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) związane np. z naprawą awarii kluczowych dla ministerstwa systemów/aplikacji
 • stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, związaną z zapewnieniem bierzącego utrzymania i rozwoju systemów i infrastruktury informatycznej ministerstwa
 • możliwa praca przy kilku projektach równocześnie: przygotowanie dokumentacji analitycznej dla jednego projektu, dla innego prace implementacji, a kolejnego wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem
 • charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 • praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim, w tym delegacje krajowe

Zakres zadań

 • obsługuje zgłoszenia IT (wsparcie użytkowników, obsługiwanie błędów i nieprawidłowości systemów IT) - pierwsza linia wsparcia
 • obsługuje sprzęt teleinformatyczny użytkowników (instalacja i konfiguracja oprogramowania, instalacja i przygotowanie stanowisk komputerowych, bieżąca obsługa, utrzymanie i rozwój własnych systemów),
 • utrzymuje system wydruku (nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń wielofunkcyjnych, bieżąca wymiana materiałów eksploatacyjnych, współpraca z zewnętrznym serwisem),
 • administruje składnikami majątkowymi IT (inwentaryzacja, prowadzenie ewidencji, zarządzanie magazynem, tworzenie raportów),
 • wspiera wdrażanie systemów IT (przeprowadzanie spotkań informacyjnych dla użytkowników, wytwarzanie dokumentacji wdrożeniowej i technicznej, wsparcie użytkowników),
 • organizuje szkolenia w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności prowadzi akcje podnoszące świadomość w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 • realizuje proces przyjęcia nowego pracownika w zakresie przygotowania niezbędnego sprzętu i dostępu do wskazanych systemów oraz oprogramowania dziedzinowego
 • realizuje proces związany z ustaniem stosunku pracy z pracownikiem w zakresie zdania użytkowanego sprzętu i dostępów do systemów oraz oprogramowania dziedzinowego
 • wspiera użytkowników w zakresie obsługi systemów dziedzinowych
 • administruje stroną internetową i BIP ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyka, informatyka ekonomiczna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zapewnieniem obsługi zgłoszenia IT i bieżącego funkcjonowania użytkowników w zakresie systemów, oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego
 • Znajomość architektury PC, LAN, WAN, WLAN, TCP/IP
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows, Linux, pakietu biurowego (MS Office), komunikatorów (MS Teams, Webex, Zoom), znajomość systemów antywirusowych
 • Znajomość sprzętu drukującego, skanującego i kopiującego
 • Znajomość standardów bezpieczeństwa informacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Orientacja na klienta / interesanta
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, w szczególności dotyczących pierwszej oceny, oceny okresowej oraz zasad sporządzania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
 • znajomość zarządzenia PRM w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość normy PN-ISO/IEC 27001 system zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • posiadanie Certyfikatów: Certyfikat ITIL Foundation, Certyfikat (ISC)2 CC, Certyfikat CompTIA A+, CompTIA Certyfikat ITF, Certyfikat Audytora Wewnętrznego SZBI ISO/IEC 27001
 • znajomość obsługi rozwiązań systemu zgłoszeń

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Lokalizacja: mazowieckie/Glinojeck

obsługa komputera i kopiarki, praca z programem WORD i EXCEL, wysyłanie korespondencji, wprowadzanie danych do komputera Wymagania konieczne: Zawód: Technik informatyk* Wykształcenie: wyższe (w...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

Lokalizacja: dolnośląskie/Głogów

według programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: Praca w zespole Wymagania inne: Wymagane wykształcenie średnie, obsługa systemów...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Lokalizacja: śląskie/Zabrze

Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, informatyczne Wymagania inne:

2024-07-17