Informatyk

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 137019

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
 • praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
 • praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach w których zlokalizowana jest siedziba Urzędu oraz poza nimi,
 • praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca siedząca w pozycji wymuszonej przed ekranem komputerowym,
 • praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
 • brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszącym.

Zakres zadań

 • instaluje i aktualizuje oprogramowanie systemowe, użytkowe oraz specjalistyczne na stacjach roboczych;
 • konserwuje i naprawia sprzęt komputerowy;
 • konfiguruje urządzenia pracujące w lokalnej sieci komputerowej (stacje robocze, drukarki, skanery, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych itp.);
 • zapewnia pomoc pracownikom Delegatury Urzędu w rozwiązywaniu problemów z codzienną obsługą sprzętu teleinformatycznego oraz pomoc w eksploatacji oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych;
 • wspomaga prowadzenie szkoleń informatycznych przez osoby zajmujące specjalistyczne stanowiska informatyczne;
 • realizuje politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze serwisu sprzętu komputerowego oraz przy wsparciu użytkownika końcowego w obszarze IT
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do ww. usta
 • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego – czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej
 • Biegła znajomość pakietów biurowych MS Office, OpenOffice, LibreOffice
 • Biegła znajomość konfiguracji i obsługi systemów operacyjnych MS Windows 7, 8.1, 10, 11
 • Znajomość budowy komputerów typu PC, drukarek, skanerów i innych komputerowych urządzeń peryferyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe
 • Ukończone kursy z obszaru IT potwierdzone certyfikatem
 • Umiejętność obsługi systemów elektronicznego obiegu informacji
 • Umiejętność posługiwania się ePUAP, podpisem elektronicznym, profilem zaufanym

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Lokalizacja: wielkopolskie/Poznań

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu (części bazodanowo - aplikacyjnej), nadawanie i weryfikacja uprawnień użytkowników systemu, szkolenie i...

2024-05-27

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej

Lokalizacja: dolnośląskie/Środa Śląska

obsługa urzadzeń biur Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

2024-05-26

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach

Lokalizacja: lubelskie/Stężyca (pow. rycki, gm. Stężyca), Stężyca

obsługa urządzeń sieciowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: dobra obsługa komputera Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)...

2024-05-25