Informatyk

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133374

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·       Wysiłek fizyczny,


·       Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


·       Praca przy kilku projektach równocześnie – na różnych poziomach realizacji dla kilku systemów informatycznych.


 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Obsługuje zgłoszenia IT (wsparcie użytkowników, obsługiwanie błędów i nieprawidłowości systemów IT),
 • Obsługuje sprzęt teleinformatyczny użytkowników (instalacja i konfiguracja oprogramowania, instalacja i przygotowanie stanowisk komputerowych, bieżąca obsługa, utrzymanie i rozwój własnych systemów),
 • Utrzymuje system wydruku (nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń wielofunkcyjnych, bieżąca wymiana materiałów eksploatacyjnych, współpraca z zewnętrznym serwisem),
 • Administruje składnikami majątkowymi IT (inwentaryzacja, prowadzenie ewidencji, zarządzanie magazynem, tworzenie raportów),
 • Wspiera wdrażanie systemów IT (przeprowadzanie spotkań informacyjnych dla użytkowników, wytwarzanie dokumentacji wdrożeniowej i technicznej, wsparcie użytkowników),
 • Organizuje szkolenia w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności prowadzi akcje podnoszące świadomość w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 • Bierze udział w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość architektury PC, LAN, WAN, WLAN, TCP/IP,
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows, Linux, pakietu biurowego MS Office, komunikatorów (MS Teams, Webex, Zoom),
 • znajomość systemów antywirusowych,
 • znajomość sprzętu drukującego, skanującego i kopiującego,
 • znajomość standardów bezpieczeństwa informacji,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie certyfikatów: ITIL Foundation, CC, A+, ITF+,
 • znajomość obsługi rozwiązań systemu zgłoszeń.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Lokalizacja: opolskie/Kędzierzyn-Koźle

POMOC KADRZE INFORMATYCZNEJ - PRACA W SYSTEMACH FUNKCJONUJĄCYCH W SĄDZIE, ARCHIWIZACJA AKT SĄDOWYCH Wymagania inne: WYKSZTAŁCENIE MINIMUM ŚREDNIE, UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Lokalizacja: lubelskie/Radzyń Podlaski

informatyczna obsługa sieci lokalnej stanowisk komputerowych, wymiana sprzętu i oprogramowania, prace modernizacyjno-naprawcze urządzeń techniki komputerowej, prowadzenie analiz i badań awarii...

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Lokalizacja: lubelskie/Puławy

zgodny z programem stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne: godz. pracy 7-15

2024-02-26