Informatyk

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135835

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- zagrożenie korupcją,


- praca w warunkach stresu i pod presją czasu,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Bierze udział we wdrażaniu i instalowaniu nowych wersji systemów oraz zarządzaniu wersjami aplikacji poprzez prowadzenie ich ewidencji.
 • Uczestniczy w nadzorowaniu bieżącej eksploatacji systemów informatycznych, w tym: rozwiązuje problemy użytkowników oraz właścicieli biznesowych aplikacji informatycznych, przeprowadza analizy błędów i niezgodności w działaniu aplikacji oraz proponuje rozwiązania na zaistniałe problemy i zagrożenia.
 • Współpracuje z innymi pracownikami wydziału w zakresie monitorowania stanu systemów i aplikacji posadowionych na serwerach Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Wspomaga realizację zadań dotyczących utrzymania bezpieczeństwa przetwarzania zasobów informacyjnych systemów i aplikacji.
 • Uczestniczy w opracowywaniu testów dla systemów oraz przeprowadzeniu testów systemów.
 • Bierze udział w wykonywaniu procedur administracyjnych dotyczących utrzymania systemów i aplikacji.
 • Uczestniczy w tworzeniu, wdrażaniu i doskonaleniu procedur i standardów dotyczących utrzymania aplikacji informatycznych.
 • Współpracuje z wykonawcami systemów lub innych usług zamawianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne – technik informatyk
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemem lub aplikacją
 • Certyfikat ITIL na poziomie Foundation
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Umiejętność administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, asertywność, radzenie sobie z presją, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenie Windows Server Administration Fundamentals
 • Ukończone szkolenie Red Hat System Administration I
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie/Poznań

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, informatyczne Uprawnienia: Obsługa komputera Wymagania inne: Python i SQL

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach

Lokalizacja: pomorskie/Topole

zapoznanie się z oprogramowaniem i sprzętem wykorzystywanym na stanowisku informatyka Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne Wymagania dodatkowe: Język: angielski, w...

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Białogard

Zadania związane z systemem MS Windows 10/11 i pakietu Microsoft Office / Office 365Zagadnienia związane z sieciami: LAN / WAN / WLAN / VLAN / VPNRozwiązywanie problemów sprzętowo -...

2024-04-22