Informatyk

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119853

Warunki pracy

Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny.  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (możliwość skorzystania z platformy przyschodowej). W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu, po lewej stronie, na szybie drzwi umieszczona jest naklejka z nazwą instytucji, napisana w alfabecie Braillea. Po prawej stronie znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed wejściem do sekretariatów Kuratorów i Dyrektorów wydziałów umieszczone są tabliczki informacyjne w alfabecie Braillea. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie (ścisłe centrum), Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium. Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Praca w siedzibie urzędu. 

Zakres zadań

 • administruje i rozbudowuje strony internetowe oraz Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie;
 • projektuje i koduje pomocnicze aplikacje i funkcjonalności webowe;
 • projektuje i wdraża rozwiązania oraz narzędzia informatyczne wspomagające gromadzenie danych;
 • wyodrębnia dane z baz systemów informatycznych na potrzeby sprawozdań statystycznych;
 • realizuje nagrania audiowizualne oraz obsługuje technicznie wideokonferencje, narady i spotkania on-line;
 • obsługuje System Informacji Oświatowej;
 • zapewnia wsparcie informatyczne dla użytkowników zewnętrznych korzystających z kuratoryjnych systemów internetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dobra znajomość podstawowych technologii internetowych: HTML5, CSS3, SASS, JavaScript (ES5/ES6), SVG, JSON, XML, PHP (7.3);
 • dobra znajomość relacyjnych baz danych (MySQL, PostgreSQL) i języka zapytań SQL;
 • znajomość zasad tworzenia stron i aplikacji internetowych zgodnych z podejściem Responsive Web Design, a także spełniających wszelkie wymogi pod kątem dostępności cyfrowej;
 • znajomość narzędzi do projektowania grafiki na potrzeby internetu i do druku oraz oprogramowania do tworzenia materiałów i realizacji nagrań multimedialnych;
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel i Access);
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień Systemu Informacji Oświatowej;
 • doświadczenie w pracy w administracji rządowej;
 • znajomość j. angielskiego w stopniu pozwalającym na posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • preferowane wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne.
APLIKUJ TERAZ