Informatyk

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 139571

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku
Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
​Praca w terenie.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe .
W przypadku awarii praca w godzinach nadliczbowych – wyjazdy służbowe do KMP/KPP/KP woj. wielkopolskiego celem naprawy lub instalacji sprzętu i oprogramowania specjalistycznego.


 

Zakres zadań

 • Wykonuje prace związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń końcowych w zakresie sprzętu informatycznego
 • Bierze udział w pracach związanych z wdrożeniem projektów teleinformatycznych realizowanych na szczeblu centralnym i lokalnym w jednostkach Policji województwa wielkopolskiego
 • Konfiguruje i instaluje sprzęt wideokonferencyjny oraz zestawia połączenia wideokonferencyjne
 • Prowadzi ewidencję zgłoszeń serwisowych w Portalu Pomocy Technicznej (PPT)
 • Lokalizuje i usuwa uszkodzenia w sieciach okablowania strukturalnego na ternie jednostek Policji województwa wielkopolskiego
 • Bierze udział w ocenie stanu technicznego sprzętu teleinformatycznego jednostek Policji województwa wielkopolskiego
 • Dokonuje wstępnej obsługi incydentów
 • Rozpoznaje zagrożenia cyberbezpieczeństwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A1;
 • Znajomość systemów Windows;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej
 • Odporność na stres;
 • Prawo jazdy kat „B”
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych;
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia: do obsługi urządzeń sieciowych do 1 kV;
 • Dyspozycyjność.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Lokalizacja: mazowieckie/Glinojeck

obsługa komputera i kopiarki, praca z programem WORD i EXCEL, wysyłanie korespondencji, wprowadzanie danych do komputera Wymagania konieczne: Zawód: Technik informatyk* Wykształcenie: wyższe (w...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

Lokalizacja: dolnośląskie/Głogów

według programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: Praca w zespole Wymagania inne: Wymagane wykształcenie średnie, obsługa systemów...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Lokalizacja: śląskie/Zabrze

Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, informatyczne Wymagania inne:

2024-07-17