Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135160

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w nietypowych godzinach – dyżury
 • praca w terenie
 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW
 • w budynku znajduje się winda (brak podjazdów) oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • oświetlenie dzienne i sztuczne
 • stanowisko pracy wyposażone jest w monitory ekranowe, komputer, drukarki, telefony, faks, ksero, radiotelefony stacjonarne

 

Zakres zadań

 • utrzymuje w ciągłej sprawności urządzenia łączności (stałe i mobilne) na potrzeby zarządzania kryzysowego
 • współpracuje z administratorami sieci informatycznych w zakresie zapewnienia sprawności technicznej urządzeń oraz ich modernizacji
 • uczestniczy w opracowywaniu i aktualizowaniu załączników funkcjonalnych planu głównego „Wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego”, dotyczących organizacji łączności
 • bierze udział w procedurach zamówień, zakupów oraz opracowywania planów modernizacji WCZK w sprzęt łączności oraz sprzęt informatyczny
 • utrzymuje współpracę operacyjno–informacyjną z MCZK/PCZK w ramach systemu bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego w województwie zachodniopomorskim

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych
 • Znajomość: ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej; o służbie cywilnej oraz rozporządzenia w sprawie planu działań przeds. telekom. w sytuacjach szczególnych zagrożeń
 • Umiejętność analizy dokumentacji technicznych
 • Znajomość zasad działania urządzeń łączności oraz systemów zasilania
 • Łatwość pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia i prognozowania, zdolność do działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresujących
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego E uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • Komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Coloplast Business Centre Sp z o.o.

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

About the department Our B2B Sales Support teams are responsible for close contact with significant B2B Healthcare Customers such as hospitals, private clinics, medical institutions, pharmacies,...

dzisiaj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Będziesz odpowiadać za: nadzór i administrowanie systemami/aplikacjami biznesowymi, parametryzację systemów/aplikacji biznesowych, wsparcie użytkowników i utrzymanie systemów/aplikacji...

dzisiaj

Logwin Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Piaseczno

Jakie zadania na Ciebie czekają? Wsparcie działów operacyjnych (magazyn) w zakresie obsługi aplikacji logistycznych: Uczestniczenie w definiowaniu potrzeb w zakresie oczekiwanych zmian w...

2024-04-10