Inspektor

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 138435

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała - siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Stanowisko pracy w Wydziale Prewencji usytuowane jest na parterze w budynku Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Budynek jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W pokoju dwuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe.


W budynku znajdują się windy z informajcą głosową. Pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnosciami znajdują się na parterze, I i II piętrze budynku.


Wejście do budynku Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce mieszczącego się przy ul. Korczaka 16 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnośprawnościami: winda do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • odbiera z sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce oraz ze stanowiska kierowania Wydziału - Sztab Policji korespondencję, materiay wytworzone w trakcie obsługi zdarzeń zaistniałych na terenie powiatu ostrołęckiego bądź też przesłanych z innych jednostek i przekazanych do realizacji przez policjantów Wydział Prewencji
 • rejestruje dokumentację wpływającą do Wydziału Prewencji i wychodzącej z Wydziału Prewencji
 • kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do dekretacji naczelnikowi Wydziału Prewencji przy zapewnieniu właściwego obieg dokumentów
 • zapoznaje oraz dokumentuje fakt zapoznania policjantów Wydziału Prewencji z telefonogramami wpływającymi do Wydziału Prewencji na skrzynkę LOTUS prewencja.kmpostroleka.@ra.policja.gov.pl
 • prowadzi rejestry i dzienniki oraz teczki zagadnieniowe niezbędne do realizacji zadań na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • planuje, zamawia oraz dystrybuuje materiałami biurowymi na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie wydziału
 • obsługuje urządzenia informatyczne, łączności będące na wyposażeniu sekretariatu Wydziału Prewencji
 • kompletuje, rejestruje, a następnie przekazuje do Wydziału Zaopatrzenia przesyłi pocztowe wychodzące z Wydziału Prewencji w ustalonych terminach i godzinach (poczta resortowa i poczta specjalna)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji nniejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obiegu dokumentacji jawnej w sekretariatach urzędu
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność, komunikatywnośc, terminowość, systematyczność
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

okres próbny proszę ująć poniższą sekcję jako opcjonalne oczekiwania, a nie wymóg: znasz podstawy programowania (SAS/4GL, SQL, VBA) lub masz chęć zdobycia umiejętności w tym zakresie,

2024-06-18

PGE Systemy

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: Aktywny w udział we wdrażaniu rozwiązań bezpieczeństwa dla sieci telekomunikacyjnej LTE450, Udział w procesie projektowym w zakresie...

2024-06-15

Santander Consumer Bank S.A.

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Fabryczna, ul. Legnicka 48b

Twój zakres obowiązków: Analiza incydentów bezpieczeństw w infrastrukturze IT Banku Monitoring i analiza trendów oraz anomalii w infrastrukturze IT Banku Kontakt z użytkownikami i pracownikami...

2024-06-13