Inspektor

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 100699

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Praca przy monitorze ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 • Praca przy oświetleniu mieszanym,

 • Praca zmianowa 8:00-20:00,

 • Kierowanie samochodem z przewozem osób

 • Budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

 • Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,

 • Drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sprawdza działanie eksploatowanych systemów łączności trankingowej, systemu radioliniowego oraz rejestracji korespondencji,
 • Konfiguruje infrastrukturę systemów trankingowych, radioliniowych, rejestracji korespondencji oraz urządzenia i stacje abonenckie oraz uczestniczy w tworzeniu docelowych plików oprogramowania radiotelefonów,
 • Prowadzi rejestrację i archiwizację grupowej korespondencji radiowej prowadzonej w systemie łączności trankingowej oraz przygotowuje dokumentację w tym zakresie do udostępnienia uprawnionym podmiotom,
 • Uczestniczy w prowadzeniu okresowych przeglądach profilaktycznych eksploatowanych systemów i urządzeń łączności,
 • Uczestniczy w przygotowywaniu systemów łączności trankingowej pod kątem logistycznego zabezpieczenia doraźnych lub planowanych operacji policyjnych,
 • Analizuje i diagnozuje problemy związane z awarią sprzętu łączności,
 • Uczestniczy we wdrażaniu nowych projektów i rozwiązań w zakresie trankingowych systemów łączności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 6 m-cy w obszarze obsługi systemów łączności
 • Znajomość: techniki radiokomunikacyjnej, posługiwania się urządzeniami pomiarowymi, obsługi systemu operacyjnego WINDOWS, pakietu MS OFFICE,
 • Umiejętność: pracy samodzielnej i zespołowej, organizowania pracy własnej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Świadectwo kwalifikacyjne E - uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku do 1 KV,
 • Znajomość: - obsługi systemu operacyjnego UNIX,
 • Czytania schematów ideowych urządzeń
 • Zainteresowanie postępem technicznym w dziedzinie systemów łączności radiowej,
 • Prawo jazdy kategorii "B",
 • Komunikatywność
APLIKUJ TERAZ