Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zawiercie
Ogłoszenie o naborze Nr 138366

Warunki pracy


 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym od poniedziałku do piątku;
 • Praca z komputerem w środowisku biurowym z naturalnym i sztucznym oświetleniem;
 • Stanowisko pracy inspektora Zespołu Łączności i Informatyki usytuowane jest na I piętrze w kompleksie budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu ul. Kasprowicza 9, 42-400 Zawiercie;
 • Budynek jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych do parteru;
 • Na I piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy znajdują się pomieszczenia sanitarno – higieniczne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym;
 • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Administruje i zarządza sieciami komputerowymi jawnymi oraz stanowiskami komputerowymi poprzez instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i programów, usuwanie złośliwego oprogramowania i zabezpieczenie danych w celu poprawienia jakości i wydajności pracy pracowników jednostki wyposażonych w sprzęt komputerowy.
 • Administruje siecią szyfratorów zainstalowanych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych i stanowiskami do Systemu Niejawnego Policji oraz stanowiskami ODN w celu zapewnienia bezpieczeństwa Systemów Niejawnych Policji.
 • Administruje systemem kontroli dostępu oraz systemem sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w jednostce.
 • Administruje stanowiskami w sieci Internet CWI oraz zapewnienia dostępu do sieci Internet na stanowiskach, gdzie taki dostęp jest niezbędny.
 • Przeprowadza okresowe przeglądy, dokonuje oceny stanu technicznego sprzętu oraz konserwuje i dokonuje niezbędnych napraw sprzętu teleinformatycznego użytkowanego w jednostce, obsługiwanie sprzętu audiowizualnego, opracowuje plany zakupów materiałów i sprzętu w oparciu o limity finansowe (w okresie rocznym) – HelpDesk oraz prowadzi ewidencję sprzętu teleinformatycznego będącego w użytkowaniu jednostki w celu zapewnienia sprawnej pracy KPP/KP. Analizuje stan techniczny urządzeń łączności w jednostce, zestawia elementy składowe sieci teletechnicznych oraz samodzielnie dokonuje niezbędnych napraw w celu sprawności technicznej systemów.
 • Zarządza dostępem do systemu teleinformatycznego poprzez zakładanie kont, ustalanie właściwych poziomów zabezpieczeń, administruje mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi w celu umożliwienia bieżącej pracy użytkownikom, administruje lokalnie SWD, BILING, administruje technicznie SAP.
 • Nadzór i współpraca z KWP Katowice dotyczące utrzymania łączności radiowej i przewodowej, telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz VOIP w kwestii technicznej i formalnej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów łączności. Realizuje instruktaże dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie nowych technologii i użytkowania systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia bezpiecznej i ciągłej pracy w systemach.
 • Montaż, uruchamianie i przeprogramowanie urządzeń łączności radiowej, przewodowej i teleinformatycznej oraz organizowanie łączności w działaniach operacyjnych, przygotowanie dokumentów łączności do tych działań (schematy działań, dane radiowe, spisy telefonów, itp.) Obsługa i nadzór techniczny nad urządzeniami do rejestracji rozmów oraz ich archiwizacja, odsłuch i sporządzanie kopii rozmów do prokuratur i sądów oraz wysyłanie wniosków o nadanie/odebranie uprawnień do rejestratorów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczny
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 2 miesiące doświadczenia zawodowego teleinformatyka
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” albo w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa złożenie oświadczenia potwierdzonego czytelnym podpisem o treści „wyrażam zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz 756 ze zmianami)”.
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
 • Umiejętność komunikowania się;
 • Samodzielność;
 • Kreatywność;
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

Nazwa stanowiska: starszy informatyk Wymiar etatu: pełny etat Liczba etatów: 1 Główne obowiązki Administrowanie systemem do zarządzania zasobami informatycznymi zgodnym ze standardem ITIL (w...

wczoraj

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

Nazwa stanowiska: informatyk Wymiar etatu: pełny etat Liczba etatów: 1 Główne obowiązki Uczestniczenie w postępowaniach przetargowych na zakup sprzętu i usług informatycznych. Wybór modeli i...

2024-06-20

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

Nazwa stanowiska: informatyk Wymiar etatu: pełny etat Liczba etatów: 1 Główne obowiązki Inwentaryzacja sprzętu IT. Świadczenie pomocy bezpośrednio przy stanowisku komputerowym, a także...

2024-06-19