Inspektor

Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zabrze
Ogłoszenie o naborze Nr 138654

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone jest w telefon, kserokopiarkę, skaner, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku KMP w Zabrzu. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – pomieszczenie sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych usytuowane na parterze budynku, brak podjazdu oraz windy.


 


 

Zakres zadań

 • Administruje systemami KMP w Zabrzu celem zapewnienia sprawnej eksploatacji.
 • Nadzoruje funkcjonowanie sprzętu znajdującego się w dyspozycji KMP w Zabrzu oraz komisariatów I do V.
 • Naprawia sprzęt teleinformatyczny oraz poprawia jakości pracy dla użytkowników KMP w Zabrzu oraz podległych komisariatów.
 • Prowadzi gospodarkę sprzętową: środków trwałych oraz materiałów eksploatacyjnych.
 • Prowadzi obsługę serwisową gwarancyjną oraz pogwarancyjną w KMP w Zabrzu oraz komisariatach I do V.
 • Przeprowadza konfigurację stacji dostępowych zgodnie z procedurami.
 • Prowadzi dokumentację jawną w formie papierowej i elektronicznej, przyjmuje, ewidencjonuje i wysyła korespondencję.
 • Wprowadza dane do bazy KSIP: Kart MRD5, rozstrzygnięć oraz zakazów sądowych.
 • Prowadzi korespondencje do jednostek poza policyjnych tj: Sądów Rejonowych, Urzędów Miasta, Straży Miejskiej.
 • Nadzoruje funkcjonowanie sieci PSTD, PSTDN, CWI, IZ.
 • Nadzoruje funkcjonowanie systemów CCTV oraz SKD.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze informatyki / teleinformatyki

 • umiejętność komunikacji, dokładność, samodzielność, rzetelność, organizacja pracy własnej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniajace do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" albo w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa złożenie oświadczenia potwierdzonego czytelnym podpisem o treści "wyrażam zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.z 2023 r. poz. 756 ze zmianami)".
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATÓW/ KANDYDATEK URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

Lokalizacja: podkarpackie/Dębica

Warunki pracy Praca w systemie jednozmianowym. Ośmiogodzinny system pracy. Możliwy wysiłek fizyczny. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku KPP w Dębicy, przy ul. Chłodniczej 20....

2024-06-04