Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kazimierza Wielka
Ogłoszenie o naborze Nr 136640

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca w pomieszczeniu i w terenie, wymagająca umiejętności pełnej obsługi, naprawy i wykorzystania sprzętu łączności, praca złożona, wymagająca posiadania umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów, kreatywności, postępowania w sytuacjach bezprecendensowych, wymagająca dyspozycyjności, wyjazdy służbowe wielozadaniowość, stres.


Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku, oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne, budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak uciążliwych warunków pracy.

Zakres zadań

 • administrowanie systemami SWD, SODN, SNP
 • zapewnienie ciągłej sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcjonowania łączności w jednostce
 • nadzór nad funkcjonowaniem mobilnych terminali noszonych oraz terminali przewoźnych
 • obsługa komputerów oraz urządzeń mobilnych opartych o systemy operacyjne: Windows, Windows mobile, Linux, Android, iOS
 • udzielanie instruktażu pracownikom w zakresie posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym
 • obsługa systemów KSIP, Systemu Analitycznego, PESEL, KRS, REGON, OSADZONY (wprowadzanie, sprawdzenia, analiza, typowanie)
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne z zakresu informatyki, łączności lub telekomunikacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1 rok wykonywania pracy na podobnym stanowisku (w charakterze informatyka, łącznościowca, teleinformatyka lub związanego z sieciami teleinformatycznymi
 • Umiejętność pełnej obsługi, naprawy i wykorzystania sprzętu łączności
 • Szybkie działanie w sytuacji problemowej
 • Dyspozycyjność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne"

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy...

2024-05-22

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków...

2024-05-20

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Lokalizacja: śląskie/Piekary Śląskie

Warunki pracy Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze Komendy Miejskiej Policji. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind, toalet...

2024-05-19