Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Starachowice
Ogłoszenie o naborze Nr 114180

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca w pomieszczeniu i w terenie, - wymagająca umiejętności pełnej obsługi, naprawy i wykorzystania sprzętu łączności, - praca złożona, wymagająca posiadania umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów, kreatywności, postępowania w sytuacjach bezprecedensowych, - wymagająca dyspozycyjności, - wyjazdy służbowe, - wielozadaniowość, - stres. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - pomieszczenie biurowe Zespołu Łączności i Informatyki, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - przy oświetleniu sztucznym lub naturalnym, - wysiłek fizyczny sporadycznie - dźwiganie ciężarów do kilku kilogramów, - budynek nie posiada windy.

Zakres zadań

 • zajmuje się zapewnianiem ciągłej sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcjonowania łączności w jednostce i między jednostkami,
 • konserwowaniem urządzeń łączności znajdujących się na stanie KPP w Starachowicach i podległym KP w Brodach,
 • ewidencjonowaniem sprzętu i materiałów łączności i informatyki znajdujących się na stanie jednostki,
 • kontrolowaniem poprawności wykorzystywania i obsługi środków łączności, przeprowadzaniem instruktaży i szkoleń w posługiwaniu się systemami łączności,
 • pełni nadzór nad prawidłowym działaniem systemów antywłamaniowych w KPP w Starachowicach i podległym KP w Brodach,
 • wykonuje bieżące naprawy sieci komputerowej oraz sprzętu łączności,
 • wspiera pracowników KPP w Starachowicach w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu łączności i informatyki,
 • obsługuje komputery oraz urządzenia mobilne oparte o systemy operacyjne: Windows, Windows Mobile, Linux, Android, iOS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne z zakresu informatyki, łączności lub telekomunikacji,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego wykonywania pracy na podobnym stanowisku (w charakterze łącznościowca, teleinformatyka lub z sieciami teleinformatycznymi),
 • Umiejętność pełnej obsługi, naprawy i wykorzystania sprzętu łączności,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera i znajomość specjalistycznych programów komputerowych oraz urządzeń informatycznych i biurowych,
 • Umiejętność instalacji stanowisk komputerowych i terminali pracujących pod kontrolą systemów Windows i Linux, Android,
 • Znajomość zagadnień z zakresu łączności radiowej,
 • Niekaralność,
 • Dyspozycyjność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi i konserwacji systemów PABX oraz znajomość standardu ISDN,
 • praktyczna znajomość budowy i eksploatacji systemów okablowania strukturalnego,
 • znajomość przepisów dotyczących systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • uprawnienia SEP do 1 kV,
 • znajomość zagadnień elektroniki, elektrotechniki i automatyki,
 • poświadczenie bezpieczeństwa oraz znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych,
 • umiejętność właściwej komunikacji i współpracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz planowania i organizacji pracy własnej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • miejsce zamieszkania na terenie Starachowic lub miejscowości pobliskiej.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

ISS Facility Services Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Job description: Receiving reports from employees about failures and technical faults in the office Registration of notifications and monitoring their status Providing employees with information on...

2023-02-05

CCPORTER Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, przy Metro Politechnika

zainteresowania tematyką z obszaru informatyki, nowych technologii, systemów contact-center pro-klienckiej postawy i bardzo dobrych zdolności interpersonalnych Chęci podejmowania nowych wyzwań...

2023-02-01

KRKA Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

CEL PRACY administrowanie kontami w usłudze AD wsparcie użytkowników w zakresie systemów, usług i sprzętu informatycznego instalacja, wydania oraz przyjęcia, konserwacja i konfiguracja...

2023-01-30