Inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Świnoujście
Ogłoszenie o naborze Nr 136920

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w terenie (w miejscach trudno dostępnych oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych) oraz na jednostkach pływających UMS.
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca na znakach nawigacyjnych ruchomych na wodzie – wymiana i montaż sprzętu elektronicznego na pławach).
 • Praca na wysokości (praca na drabinie, praca na galeryjkach na wysokość do 20 m, praca na  dachu wspinanie się na maszty kratowe do 20 m).
 • Narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne (praca w otoczeniu radarów oraz przy  użyciu radiotelefonów nadawczo-odbiorczych).
 • Brak podjazdu.
 • Brak wind, wejście schodami.
 • Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Instaluje i serwisuje technicznie urządzenia elektroniczne oznakowania nawigacyjnego na Torze wodnym Szczecin-Świnoujście;
 • Naprawia i konserwuje urządzenia elektroniczne w systemach nawigacyjnych, hydrograficznych i automatyki;
 • Odbiera technicznie sprzęt elektroniczny;
 • Przegląda aparaturę elektroniczną zainstalowaną w obiektach i na jednostkach pływających UMS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne o kierunku elektroniki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praktyka warsztatowa w zakresie elektroniki
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność naprawy urządzeń elektronicznych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • uprawnienia SEP

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

na czas nieokreślony IT

2024-05-24

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

na czas nieokreślony IT

2024-05-21

Urząd Morski w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie (w miejscach trudno dostępnych oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych). Praca na wysokości (praca na drabinie,...

2024-05-12