IT Project & Release Manager (E-commerce International Projects)

Oferta przeniesiona do archiwum
IT Project & Release Manager (E-commerce International Projects)
Miejsce pracy: Warszawa

Job description:

 • Management of IT projects related to development and maintenance of IT applications (e-commerce, CRM), accordingly to internal project management methodologies,
 • Team management (typically a few team members per project),
 • Involvement in improvement of internal IT project management processes,
 • Supervision and reporting on project’s budget, scope and schedule,
 • Cooperation with external clients,
 • Support of sales department in area of client needs analysis and possible extension of provided services,
 • Accountable for project documentation creation and maintenance.

Requirements:

 • Master’s degree preferably in computer science or engineering,
 • Experience in Project Management,
 • Knowledge of Project Management methodologies: PMI, Prince2, Scrum, Kanban and other methodologies, good practices and patterns,
 • Personal skills:
  • Self-driven, independent and responsible,
  • Problem solving,
  • Organization and team management,
  • Communication and cooperation, 
  • Ability to adapt rapidly to changing environment,
 • Enthusiasm, interest and motivation to master Project Management skills,
 • Fluent English in business and technical domain.

We offer:

 • Remuneration adequate to experience and value brought to the company,
 • Interesting projects realised for recognized polish and international clients,
 • Possibility for further professional development with experts, knowledge sharing within our internal competence centres,
 • Permanent employment contract with benefits,
 • High degree of independence and cooperation with other managers, allows to influence development and project management processes.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Exorigo-Upos SA. (ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5252535950, Regon: 146251737, KRS:0000428347 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować drogą elektroniczną: ochronadanych@exorigo-upos.pl, lub korespondencyjnie na adres ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody dane mogą być udostępniane do innych spółek z grupy kapitałowej Exorigo-Upos realizujących swoje procesy rekrutacyjne. Ma Panl/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania oraz uzyskać od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO). Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 5 lat.

W skład grupy Exorigo-Upos wchodzą:

- Exorigo-Upos Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 5/7,01-217 Warszawa,

- Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa,

- FINTURE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa.

APLIKUJ TERAZ